Informacija mokytojams

Atmintinė mokytojams

 •  Ką daryti, jeigu man nustatytas Covid-19?
 1. Informuoti gimnazijos direktorę.
 2. Vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) nurodymus.
 •  Ką daryti, jeigu man paskirta saviizoliacija?
 1. Informuoti gimnazijos direktorę.
 2. Vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) nurodymus.
 3. Kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo saviizoliacijos laikotarpiui.
 •  Ką daryti, jeigu esu skiepytas arba persirgęs Covid-19 , o iš NVSC gaunu nurodymą saviizoliuotis?
 1. Po sąlyčio su sergančiuoju iš NVSC galite gauti žinutę, informuojančią apie turėtą sąlytį ir izoliacijos datą. Taip gali nutikti dėl to, kad sergantis asmuo nežino, kad esate paskiepytas ar persirgęs. Apie tai, kad esate paskiepytas ar persirgęs, informuokite NVSC el. paštu persirgau@nvsc.lt   nurodant:
 • vardą, pavardę;
 • asmens kodą;
 • atsakykite ar: dirbate asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose; kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos; dirbate socialinės globos įstaigose; gyvenate socialinės globos įstaigose; dirbate laisvės atėmimo įstaigose; esate laisvės atėmimo įstaigose; Jums yra imunosupresija?
 • tel. numerį, į kurį gavote SMS žinutę;
 • vakcinacijos nuo COVID-19 ligos patvirtinantį dokumentą (jei buvote paskiepytas pagal skiepijimo schemą) ARBA serologinio anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnų teigiamą testą, kurio specifiškumas yra ne mažiau nei 98 proc. ir kuris buvo atliktas prieš mažiau nei 60 dienų. Jei Jums izoliacija neturėtų būti taikoma, nes 210 dienų laikotarpyje persirgote – užtenka asmens kodo.
 1. Toliau vykdykite Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) nurodymus.
 • Ką daryti, jeigu susirgo mano auklėtinis?
 1. Informuoti gimnazijos direktorę.
 2. Nedelsiant atsiųsti direktorei   klasės mokinių sąrašą ir jų kontaktus.

SVARBU! Nepamirškite atnaujinti duomenų.

 1. Informuoti auklėtinių tėvus. Pranešimo tekstas:

Gerbiami tėveliai,

Informuojame, kad  šiandien ...... klasėje nustatytas Covid-19 atvejis. Artimiausiu metu su Jumis susisieks NVSC darbuotojai ir nuspręs, ar skirti Jūsų vaikui saviizoliaciją.

Nuo rytojaus, .............   .....d., Jūsų vaikai mokysis nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą.

Prašome stebėti vaikų sveikatos būklę, rekomenduojame per 3-5 dienas vaikui atlikti greitąjį antigenų testą Trakų mobiliajame punkte. Registruotis testavimui galite telefonu 1808 arba internetu www.1808.lt

Apie nuotolinio ugdymo(si) trukmę informuosime papildomai. Maloniai prašome sekti informaciją.

Gimnazijos administracija ir klasės vadovė

 1. Informuoti klasėje dėstančius mokytojus.

Pranešimo teksto pavyzdys:

 Informuojame, kad šiandien ...... klasėje nustatytas Covid-19 atvejis. Nuo rytojaus, .........   ... d.,   .... klasė mokosi nuotoliniu sinchroniniu būdu. Prašome suplanuoti pamokas Teams kalendoriuje. Apie nuotolinio ugdymo(si) trukmę informuosime papildomai.

 •   Ką daryti, jeigu mano auklėtiniui paskirta saviizoliacija?
 1. Informuoti gimnazijos direktorę.
 2. Informuoti klasėje dirbančius mokytojus apie saviizoliacijos terminą.

Pranešimo tekstas:

Gerb. mokytojai,

Mano klasėje saviizoliacijoje  nuo __________iki_____________       yra ______________________________________.                                                                            

                     Prašome Jūsų nežymėti mokiniui/ mokinei ,,n“ (reikalingą pabraukti), TAMO dienyne fiksuoti namų darbų užduotį, susisiekti su mokiniu, mokine.

                                                                                       Pagarbiai klasės vadovas _________________

 

Ką daryti, jeigu mano auklėtinis nori profilaktiškai testuotis dėl Covid-19 mokykloje?

 1. Kreiptis į gimnazijoje už testavimą atsakingą mokytojo padėjėją Sonatą Urbanavičiūtę , kuri suteiks visą informaciją.
 2. Tėvams pateikus rašytinį sutikimą, Jūsų auklėtinis bus periodiškai testuojamas gimnazijoje.
 • Ką daryti, jeigu mano mokiniui paskirta saviizoliacija?
 1. Pasitikrinkite klasės vadovo informaciją, iki kada mokiniui paskirta saviizoliacija.
 2. Skirkite mokiniui užduotis TAMO dienyne, susisiekite su mokiniu dėl užduočių atlikimo ir atsiskaitymo.
 3. Saviizoliacijos laikotarpiu „n“ nežymime.
 4. Jeigu mokinio saviizoliacijos laikotarpiu klasėje buvo numatytas kontrolinis darbas ar kitas atsiskaitymas, organizuokite atsiskaitymą saviizoliacijai pasibaigus.
 • Ką daryti, jeigu saviizoliacija paskirta visai klasei?
 1. Organizuoti nuotolinį ugdymą per Microsoft Teams platformą vadovaujantis gimnazijos nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.
 • Ką daryti, jeigu mokinys atsisako dėvėti apsauginę kaukę?
 1. Mokytojas informuoja klasės vadovą.
 2. Klasės vadovas raštu informuoja mokinio tėvus.

Pranešimo tekstas:

Gerb. tėveliai,

Jūsų sūnus/ dukra (reikalingą pabraukti) atsisako gimnazijoje dėvėti kaukę. Primename Jums ir įspėjame Jus, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V- 1552 ,, Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ , 1.1 punktu būtinai laikomasi šio reikalavimo: ,kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną“.

Prašome Jūsų užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi.

                                                                 Pagarbiai klasės vadovas ______________________

Atnaujinta: 2022-01-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.