Teisinė informacija

2019-07-16
PAŽYMA DĖL X SKUNDŲ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJĄ
Susiję dokumentai 0
2019-01-25
DĖL SKUNDO PRIEŠ ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRĄ
Susiję dokumentai 0
2018-06-27 Nr.: 4D-2017/1-1527
Pažyma dėl skundo prieš Valstybinį studijų fondą
Susiję dokumentai 0
2018-03-01 Nr.: 4D-2017/1-1726
Pažyma dėl skundo prieš Lietuvos Respublikos finansų ministeriją ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją
Susiję dokumentai 0
2017-11-09 Nr.: SR-4792
Dėl Informacijos pateikimo Seimo kontrolieriui į 2017-10-02 raštą Nr. 4D-2017/1-1216/3D2878
Susiję dokumentai 0
2017-09-19 Nr.: 4D-2017/1-920
Pažyma dėl skundo prieš Švietimo ir mokslo ministeriją
Susiję dokumentai 0
2017-05-29 Nr.: 4D-2017/1-240
Pažyma dėl X skundo prieš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją
Susiję dokumentai 0
2011-03-15 Nr.: 4D-2011/1-181
Pažyma dėl skundo prieš Lietuvių kalbos institutą ir Švietimo ir mokslo ministeriją
Susiję dokumentai 0
2011-01-25 Nr.: 4D-2010/1-1275
Pažyma dėl skundo prieš Švietimo ir mokslo ministeriją, Vilniaus universiteto Onkologijos institutą
Susiję dokumentai 0