Darbo užmokestis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 190667368
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio 20 d.
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius įstaigoje Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2022 m. IV ketvirtis   

2021 m.II ketvirtis   
1. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 3,5 3325,88 2303
2. Mokytojai 57,30 2001,79 1596
3. Mokytojo padėjėjai 5,5 1134,57 717
4. Socialiniai pedagogai 2,5 1709,96 1108
5. Specialieji pedagogai 2,5 1765,56 1185
6. Budėtojai 2

730,00

642
7. Pastatų priežiūros darbininkai 2 1032,00 997
8. Valytojos 11 730 642
9. Virėjos 3 730 800
10. Kiemsargis 1,5 730 642

Atnaujinta: 2023-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko:

Sveikinimai!