Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022 – 2023 mokslo metais

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė (savaičių skaičius)
Pradžia Pabaiga
5-8 ir I-II gimnazijos 2022-09-01 2023-06-22 37
III gimnazijos 2022-09-01 2023-06-15 36
IV gimnazijos 2022-09-01 2023-05-26 33

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos 2023-02-13 2023- 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos  2023-04-11 2023-04-14
Vasaros (5-8 ir I - II Klasės) 2023-06-23 2023-08-31
Vasaros (III klasės) 2023-06-16 2023-08-31

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais (Mokytojų tarybos 2012-06-27 posėdžio protokolinis nutarimas Nr.V2-6.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
I 2022-09-01 2023-01-31
II 2023-02-01 2023-06-22

Pamokų laikas:

Pamoka Pamokų laikas
1 08:00 - 08:45
2 08:50 - 09:30
3 09:35 - 10:20
4 10:25 - 11:10
5 11:15 - 12:00
6 12:05 - 12:50
7 12:55 - 13:40
8 13:45 - 14:30
9 14:35 - 15:20
Atnaujinta: 2023-03-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko:

Sveikinimai!