Projektinė veikla

PROJEKTINĖ VEIKLA 2021 m.

Tarptautiniai projektai

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Projekto partneriai/

organizatoriai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto darbo grupė/dalyviai

Projekto rezultatai

Erasmus+ CLIL4STEAM

2019-2021

Pixel (Italija), Svidnikų vidurinė mokykla (Lenkija), Limeriko technologijos universitetas (Airija), IUL (Italija), Iasi vidurinė mokykla (Rumunija)

Projekto idėja – parengti priemones integruotam gamtos mokslų, matematikos ir menų mokymui anglų kalba.

Loreta Krinickienė,

Andrius Storta,

Sigita Zalitienė,

Dovilė Žigienė,

Dalia Valikonienė,

7-10 klasių mokiniai.

Dalyko ekspertų parengta metodinė medžiaga taikyta vedant integruotas, fizikos, biologijos, matematikos pamokas anglų kalba.

Atliktas projekto sukurtų mokymo priemonių testavimas, pateiktas grįžtamasis ryšys.

Erasmus+

TIRAMISU (Pirmojii pagalba padeda išgyventi)

2019-2021

Genujos medicinos universitetas (Italija), Grigoro T. Popo farmacijos ir medicinos universitetas (Rumunija), Iasi vidurinė mokykla (Rumunija), KTU Vaižganto progimnazija.

Projekto tikslas – sukurti patrauklų elektroninį pirmosios medicinos pagalbos suteikimo įgūdžių kursą 13-18 metų mokiniams.

Loreta Krinickienė,

Sigita Zalitienė,

Dalia Valikonienė,

7-10 klasių mokiniai.

Atliktas projekto sukurtų mokymo priemonių testavimas, pateiktas grįžtamasis ryšys.

Erasmus + KA2 strateginių partnerysčių projektas „INCREA+: INclusive CREAtivity

through Educational Artmaking“

2021-2023

Kauno Jono Grušo meno gimnazija (projekto koordinatorius), partnerinės institucijos:

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Lietuva);

Besime Özderici Ortaokulu (Turkija);

Foundation for development of the Cultural BPOCS (CUBU Foundation) (Bulgarija);

Associació Meraki Projectes de València (MERAKI) (Ispanija);

Fundatia EUROED (EuroED) (Rumunija);

Università degli Studi di Padova (UNIPD) (Italija);

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (projekto asocijuotas partneris)

Projekto tikslas - suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės

puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio

įgyvendinimu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Lapuchovienė, dailės mokytoja Loreta Makarevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gintarė Padvelskienė, specialiųjų lavinamųjų klasių mokytoja Silvija Masiukienė, psichologė Audronė Ablačinskienė, 49 13-14 metų amžiaus gimnazijos mokiniai.

Atliktas tyrimas (analizė), siekiant apibrėžti tinkamą metodologiją ir

menines priemones, kaip kurti pagrindinį projekto produktą – metodinę medžiagą.

Vyksta metodinės medžiagos kūrimo procesas.

Šalies projektai
 

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Projekto partneriai/

organizatoriai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto darbo grupė/dalyviai

Projekto rezultatai

„AcceleratorX“ programos projektas „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9–12 kl. mokiniams“.

 

2021 m. -2023 m.

 

Organizatorius - jaunimo verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“; įgyvendintojas - TVDG

 

Projekto metu lavinami mokinių komandinio darbo, komunikacijos ir verslumo įgūdžiai; steigiamos ir registruojamos bendrovės, parduodamos akcijos.

Jūratė Leščinskienė, Dovilė Žigienė, Rita Sadovskienė, II-III gimnazijos klasių mokiniai.

 

Įsteigtos ir užregistruotos bendrovės, parduotos akcijos, gautas pelnas. Mokiniai įgijo verslumo įgūdžių.

 

Šiaurės šalių literatūros savaitė 2021

2021 m. lapkričio 15 - 21 d.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje,

Šiaurės šalių asociacija „Norden“ sąjunga

Metų tema - Svajonės ir ilgesys, Alandų saloms – 100.

Pagrindinė savaitės idėja yra labai paprasta: prie žvakių šviesos visiems kartu susibūrus skaityti knygą. Literatūros savaitė papildyta garsiniais skaitymais.

Projektą iniciuojam gimnazijos biblioteka ir lietuvių kalbos mokytojai. Dalyviai – visis gimnazijos mokiniai.

Surengti skaitymai, mokinių darbų paroda.

Vertimų ir iliustracijų projektas “Tavo Žvilgsnis”

2021 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 

Versdami ar iliustruodami tekstus iš užsienio kalbos  mokiniai gali praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, mokosi mąstyti, dirbti savarankiškai. Projektas suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Užsienio kalbų mokytojai,

25 mokiniai.

Laureatais tapo 12 mokinių: 8 vertėjai iš anglų kalbos, 2 iš rusų kalbos, 1 iš prancūzų kalbos ir 1 iliustracija.

 

„Ką slepia abėcėlė“

2021m. vasario- kovo mėn.

Klaipėdos darželis „Puriena“

Meninės veiklos priemonėmis motyvuoti vaikus raidžių pažinimui ir skaitymui.

Lavinamųjų klasių vyr. mokytoja S. Masiukienė, mokytojo padėjėjos: T. Čaikovskaja, E.A. Janušauskienė, Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos neformaliojo ugdymo pedagogės

Išbandyti įvairūs meninės raiškos būdai, sukurtos originalios, taktilinės abėcėlės raidės, kurios naudojamos ugdymo procese.

„Kosmoso platybėse“

2021m. balandžio- gegužės mėn.

Šiaulių lopšelis-daželis „Bangelė“

Pasitelkiant įvairias technologijas gilinti edukacinės žinios apie kosmosą.

Lavinamųjų klasių vyr. mokytoja S. Masiukienė, mokytojo padėjėjos: T. Čaikovskaja, E.A. Janušauskienė, Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos neformaliojo ugdymo pedagogės

Kūrybiškai suprojektuoti ir  sukonstruoti objektai, esantys kosmoso platybėse.

„Lauko priemonės skatina pažinti aplinką ir veikti“

2021 m. balandžio- gegužės mėn.

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras

Sukurti mokymosi ir laisvalaikio užimtumo priemonę

Lavinamųjų klasių vyr. mokytoja S. Masiukienė, mokytojo padėjėjos: T. Čaikovskaja, E.A. Janušauskienė, Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos neformaliojo ugdymo pedagogės

Sukurta taktilinė ugdymosi lauke priemonė, kuri sėkmingai naudojama ugdymo procese.

 

Rajono projektai

 

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Projekto partneriai/

organizatoriai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto darbo grupė/dalyviai

Projekto rezultatai

Trakų rajono savivaldybės 2021 m. jaunimo projektas „Sportuok, komunikuok, filmuok ir motyvuok kitus!”

 

 

 

 

2021 m. pavasaris – 2021 m. ruduo

 

Organizatorius - TVDG; partneris – Trakų rajono savivaldybė

 

Gimnazijos mokiniai, padedami mokytojų, kuria tinklalaidės, kurių metu kalbinami įvairūs žmonės aktualiomis temomis.

 

Mokytojos Marija Suščinskienė, Dovilė Žigienė, Rita Sadovskienė, Mokiniai: Dominykas Grinkevičius, Ervinas Vitkauskas, Aistis Michailovskis

 

Sukurtos ir gimnazijos svetainėje paviešintos 5 tinklalaidės.

 

Regiono projektas „Mažiau yra daugiau: edukacija tvariam pasauliui“.

2021 metų gegužės mėn.

Partneris Trakų Švietimo centras

Organizatorius Lietuvos Gamtos fondo

Projekto tikslas gamtosauginę globalinę problemą - anglies dioksido dujų koncentracijos didėjimą atmosferoje pateikti mokiniams aktualiu kontekstu.

Sigita Zalitienė

Loreta Krinickienė,

7-11 klasių mokiniai

7-11klasių mokiniams pravestos pamokos „Anglies dioksidas ir jo poveikis gamtinei aplinkai“, naudotasi virtualia CO2 skaičiuokle.

Vaikų socializacijos dieninė vasaros stovykla „Vytautukai 2021“

5 dienos

Trakų rajono savivaldybė,

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Mokinių kalbinis, kultūrinis, technologinis pažinimas esant pasaulio piliečiu šių dienų kontekste labai svarbus. Siekėme, kad mokiniai pažintų tiek savo, tiek kitų kultūrų ypatybes, kauptų naujas žinias ir pritaikytų jas asmeniniame gyvenime. Manome, kad vaikai patyrė nemažai praradimų mokslo, bendravimo srityje dėl kilusios pandemijos, todėl stovykla leido mokiniams pagilinti žinias, pažinti gimtąją ir užsienio kalbas, jų kultūrą, skatino prisiminti ir domėtis įvairiomis technologinėmis, eksperimentinėmis galimybėmis ir jų pritaikymu.

Stovykla skirta socialinę paramą gaunantiems vaikams.

17 mokinių dalyvavo stovykloje, susipažino ir pagilino žinias apie lietuvių, anglų, prancūzų, italų ir rusų kultūras. Pagerėjo mokinių kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir kalbinis ugdymasis. Sumažėjo mokinių žinių praradimai dėl kilusios pandemijos.

 

2020 m.

Tarptautiniai projektai

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Projekto partneriai/

organizatoriai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto darbo grupė/dalyviai

Projekto rezultatai

Erasmus+ CLIL4STEAM

2019-2021

Pixel (Italija), Svidnikų vidurinė mokykla (Lenkija), Limeriko technologijos universitetas (Airija), IUL (Italija), Iasi vidurinė mokykla (Rumunija)

Projekto idėja – parengti priemones integruotam gamtos mokslų, matematikos ir menų mokymui anglų kalba.

Mokytojai Loreta Krinickienė,

Andrius Storta,

Sigita Zalitienė,

Dovilė Žigienė,

Dalia Valikonienė,

7-10 klasių mokiniai.

Dalyko ekspertų parengta metodinė medžiaga taikyta vedant integruotas, fizikos, biologijos, matematikos pamokas anglų kalba.

Atliktas projekto sukurtų mokymo priemonių testavimas, pateiktas grįžtamasis ryšys.

Erasmus+

TIRAMISU (Pirmojii pagalba padeda išgyventi

2019-2021

Genujos medicinos universitetas (Italija), Grigoro T. Popo farmacijos ir medicinos universitetas (Rumunija), Iasi vidurinė mokykla (Rumunija), KTU Vaižganto progimnazija.

Projekto tikslas – sukurti patrauklų elektroninį pirmosios medicinos pagalbos suteikimo įgūdžių kursą 13-18 metų mokiniams.

Mokytojai Loreta Krinickienė,

Sigita Zalitienė,

Dalia Valikonienė,

7-10 klasių mokiniai.

Atliktas projekto sukurtų mokymo priemonių testavimas, pateiktas grįžtamasis ryšys.

Šiaurės šalių literatūros savaitė 2020

2020 m. lapkričio 9-15 d.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje,

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje,

Šiaurės šalių asociacija „Norden“ sąjunga

Tema – Šiaurės šalys ir pasaulis.

 

Gimnazijos biblioteka,

lietuvių kalbos mokytojai,  gimnazijos mokiniai.

Surengti skaitymai, mokinių darbų paroda.

 

 

Šalies projektai
 

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Projekto partneriai/

organizatoriai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto darbo grupė/dalyviai

Projekto rezultatai

„Lietuvos trispalvė“

2019-2020 m.m.

 

Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyrius, KPKC, Lietuvos Fizikos asociacija

Integruotas  fizikos - chemijos projektas.

 

Mokytojos Elena Šišenina, Dalia Bartkienė, mokinės Gintautė Čirbaitė, Akvilė Večerinskaitė, Nerija Kairytė

Laimėta  III vieta šalyje

„Tyrinėjimo menas“

2020 m. spalio mėn. – 2021 m. kovo mėn.

 

Kūrybinės jungtys;

Lietuvos kultūros taryba;

Britų taryba (British Council) ir kt.

Iš projekto aprašo:

„Tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius“.

Mokytojai

D. Dumčius;

A. Valančiauskienė;

P. Juodis;

A. Naruševičienė

G. Padvelskienė

Soc. pedagogė J. Misiūrienė;

Bronė Aliukonienė;

L. Makarevičienė;

E. Verbickaitė.

 

6 D klasės mokiniai ir jų suorganizuotame renginyje dalyvavusios 6 A, B, C klasės, II A klasė, dalykų mokytojai, mokyklos administracija ir kt. svečiai.

 

 

 

 • Sukurtas mokytojų klubas, kuriame mokytojai kartu kūrė ir pravedė integruotas pamokas įvairių klasių mokiniams (6 A, 7 A, 7  C ir kt.);
 • 6 D klasės suorganizuotas Didysis Debatų renginys;
 • 6 D klasei pravestos netradicinės integruotos pamokos (daugiau nei 18);
 • D. Dumčiaus skaitytas pranešimas Litexpo parodų rūmuose tema:

„Kai įkvepia ir bulvė“
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Didysis Debatų renginys ir įkvepianti pokyčio istorija.
Ką atnešė nuoseklus mokyklos
bendradarbiavimas su kūrėjais?

 • Patobulinta mokytojų kūrybiškumo kompetencija;

Patobulintas 6 D klasės mokinių kritinis mąstymas, išaugęs mokinių pasitikėjimas savimi, bendraklasiais, mokykla, sustiprėję mokinių tarpusavio ryšiai, mikroklimatas klasėje ir daug kitų reikšmingų pokyčių.

Medijų raštingumo projektas „Dideli maži ekranai“

2020-2021

Britų taryba,

Meno avilys

Tai penktus metus iš eilės vykstantis medijų raštingumo projektas, kuriuo siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į audiovizualines medijas ir mokiniams patrauklius medijų produktus (filmus, reklamas, kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus, televiziją, multimedijų žurnalistiką).

23 mokiniai (II-III gimn. klasės), mokytojos

R. Sadovskienė,

S. Valentinenė,

I.Knelsienė

Sukurti 4 dokumentiniai filmukai:

https://youtu.be/nhqcotLNeSU

https://youtu.be/kRXiYMKkM4U

https://youtu.be/3C4VwD73aII

https://youtu.be/Cq9qQBMkINc

 

Jaunimo projektas „Pažink kraštą per žmogų“

2020 m.

Trakų rajono savivaldybė

Projektas skirtas savo paties kaip Lietuvos ir Trakų krašto piliečio identiteto stiprinimui, tiek ir kitos šalies ir kultūros atradimui.

TVDG mokinių grupė, LAKMA, buvę gimnazijos mokiniai.

Patobulinti mokinių rašymo anglų kalba gebėjimai, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai ir kultūrinė bei komunikavimo kompetencijos.

Vertimų ir iliustracijų projektas “Tavo Žvilgsnis”

2020 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas 

Versdami ar iliustruodami tekstus iš užsienio kalbos  mokiniai gali praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, mokosi mąstyti, dirbti savarankiškai. Projektas suteikia galimybę vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų.

Užsienio kalbų mokytojai,

55 mokiniai: anglų kalba-36, rusų kalba-8, prancūzų kalba- 11.

 

Laureatais tapo 10 mokinių: 5 vertėjai iš anglų kalbos ir 5 vertėjai iš rusų kalbos.

 

 

Projektas „Popierinių lėktuvėlių diena“

2020 m. gegužės- birželio mėn.

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“

Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas, džiugių emocijų skatinimas, popierinių lėktuvėlių gamyba.

Lavinamųjų klasių vyr. mokytoja S. Masiukienė, mokytojo padėjėjos: T. Čaikovskaja, E.A. Janušauskienė, Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius

Pagaminti lėktuvėliai, surengtos lėktuvėlių skridimo varžybos.

Projektas „Aš stebiu orus“

2020 m. lapkričio – gruodžio mėn.

Vilniaus lopšelis-darželis „Sadutė“

Ugdytiniai stebėjo kiekvienos dienos orus, nagrinėjo jų reikšmes, suprato jų svarbą per pojūčius ir žaidimus

Lavinamųjų klasių vyr. mokytoja S. Masiukienė, mokytojo padėjėjos: T. Čaikovskaja, E.A. Janušauskienė, Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius.

Ugdytiniai kūrybiškai susipažino su gamtoje vyksiančių procesų svarba.

 

Rajono projektai

 

Projekto
pavadinimas

Trukmė

Projekto partneriai/

organizatoriai

Trumpas projekto aprašymas

Projekto darbo grupė/dalyviai

Projekto rezultatai

Teatro studija ,,Teatro magija“

2020 m.

Trakų rajono savivaldybė

Neformaliojo ugdymo būrelis teatro studija ,,Teatro magija“ yra skirtas moksleiviams nuo 13 iki 19 metų. Per studijoje vyksiančius pokalbius, diskusijas, balso lavinimo ir sceninio judesio pratimus ugdomos mokinių  mokėjimo mokytis, darbo komandoje kompetencijos, stiprinamas pasitikėjimas savimi. Taip pat  sustiprinti mokinių socialiniai įgūdžiai, tolerancija, mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir vyresniais. Vykdomos veiklos atkreipiant dėmesį į individualias ugdytinių  savybes.

13-19 m. moksleivių grupė

Įvykęs susitikimas su režisieriumi, aktoriumi Aleksandr Špilevoj. Projekto dalyviai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi. Įgyvendinant projekto tikslus, mokiniai džiaugėsi atradę dar vieną grupę, su kuria gali tapatintis ir jaustis svarbūs.  Sukurti pasirodymų filmukai.

„Tikslieji mokslai – „Z“ kartos akimis“

2020 m. rugsėjis- gruodis

D. Žigienė,

J. Lesčinskienė

Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus tiksliųjų mokslų srityje, naudojant patrauklias skaitmenines priemones, inovatyvius metodus, virtualaus mokymosi galimybes.

 

30 gimnazijos mokinių ir mokytojų grupė.

Sukurtas tiriamųjų veiklų užduočių paketas.

Sukurtas tiriamųjų veiklų užduočių paketas.

Įsigytos IKT skaitmeninės priemonės.

Vaikų socializacijos dieninė vasaros stovykla „Vytautukai 2020“

5 dienos

Trakų rajono savivaldybė,

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

Viena opiausių problemų – mokinių nuovargis, todėl tikslingai stovykla buvo skirta mokyti įvairių atsipalaidavimo būdų. Matėme poreikį prieš pradedant mokslo metus, supažindinti mokinius su gyvūnais, įvairiomis edukacijomis, kurios padėtų sumažinti streso poveikį. Didelis dėmesys  skiriamas pažinčiai su gyvūnų terapija.

Stovykla skirta socialinę paramą gaunantiems vaikams.

15 mokinių dalyvavo stovykloje. Mokiniai pagerino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Išmoko ir sužinojo kaip atsipalaiduoti bendraujant su gyvūnais. Sumažėjo stresas, įtampa prieš mokslo metus.

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.