Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dalyko, kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka

V.Jasiūnas

2023-05-05 13:50:08 208.36 KB
Kurso keitimo prašymas 2023-04-20 09:09:27 15.34 KB
Individualaus ugdymo plano šablonas 2023-05-04 14:50:59 27.81 KB
Vidurinio ugdymo programos pristatymas 2023-04-21 09:08:18 54.35 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bandomųjų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2023-04-20 09:09:27 266.84 KB

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą privalo mokytis:

 1.  lietuvių kalbos ir literatūros bendruoju arba išplėstiniu kursu;
 2.  matematikos bendruoju arba išplėstiniu kursu;
 3. fizinio ugdymo.

Privalo pasirinkti mokytis bent vieno dalyką iš kiekvienos dalykų grupės (mokinys dalykų gali rinktis ir daugiau, jei dalykų grupėje yra daugiau nei du):

 1. užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių), užsienio kalbos (rusų);
 2. biologijos, chemijos, fizikos, informatikos, inžinerinių technologijų;
 3. istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos;
 4. etikos, tikybos;
 5. dailės, muzikos, šokio, teatro, medijų meno, taikomųjų technologijų;

Gali pasirinkti mokytis dalykus iš laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo:

 1. Astronomija;
 2. Etninė kultūra;
 3. Menų istorija;
 4. Nacionalinio saugumo ir krašto gynyba;
 5. Psichologija;
 6. Teisė.

Gali pasirinkti mokytis mokyklos siūlomus dalykų modulius:

 1. Programavimo modulis;
 2. Planimetrijos modulis;
 3. Anglų kalbos modulis ;
 4. Lietuvių kalbos modulis ;
 5. Chemijos modulis ;
 6. Biologijos modulis;
 7. Fizikos modulis. Judėjimas. Jėgos. Energija. ;
 8. Istorijos modulis.

Laisvai pasirenkamųjų dalykų grupės dalykai nėra privalomi mokytis, mokiniui sudaroma galimybė laisvai pasirinkti jo mokymosi poreikius atliepiančius dalyką (dalykus) ir (ar) modulį (modulius);

Socialinė-pilietinė veikla, besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą yra privaloma, ji turi būti ne mažesnės nei 70 val. trukmės.

Minimalus pamokų, besimokančiojo pagal vidurinio ugdymo programą skaičius – 25 pamokos per savaitę, maksimalus -35.

Pasirinktam mokymosi turiniui įgyvendinti per dvejus mokslo metus, mokinys kartu su mokykla pasirengia individualų ugdymo planą. 

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:

Sveikinimai!