Metraštis

 • Paskelbė : Regina Bartusevičienė
 • Paskelbta: 2021-11-03
 • Kategorija: Didžiuojamės

2020-2021 mokslo metai

             Mes ir vėl susitinkame, drąsūs ir ryžtingai nusiteikę siekti daugiau ir tegul mūsų darbai būna didūs. Juk ne veltui esame lydimi Vytauto Didžiojo vardo šlovės. Kiekvieną rudenį, spalio 27 dieną, mes, gimnazijos bendruomenės nariai, susirenkame planuoti savo ateities, pasidžiaugti praėjusių metų darbais. Mokyklos vardo sukaktis paminime kūrybiškai, dainuodami mokyklos himną Vytauto dvasia, tikėdami ateitimi šviesia. Mokyklos bendruomenė yra bendradarbiaujanti, susitelkusi, iniciatyvi, geranoriška, kultūringa, kurianti saugią aplinką, pasitikinti savo sugebėjimais ir besididžiuojanti savo mokykla, kurią pati kiekvieną dieną ir kuria.

 

             Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (TVDG) – mąstymo mokykla. Čia ugdomi mąstymo įpročiai, pamokų medžiaga dėstoma pasitelkus mąstymo įrankius.

           Vykdomos švietimo programos- pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, akredituota vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo. Prioritetai:

 1. Tobulėjantys ir aktualijas kontekstualizuojantys mokytojai.
 2. Mokinio suasmeninta pažanga.
 3. Funkcionali ir saugi aplinka.
 4. Mąstymo filosofija – mums pakeliui!

 

            Šie metai gimnazijai buvo kupini išbandymų, bet kartu ir turtingi projektų, atradimų, naujų patirčių. Pažvelkime, kuo ypatingi Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai buvo 2020- 2021 metai.

          Mokytojai organizuoja renginius, edukacines išvykas. Gimnazija turi savo kasmetines šventes, tai: Rugsėjo pirmosios šventė; Vytauto Didžiojo vardo minėjimo šventė; Mokinio „Nobelio premijų“ įteikimo šventė; Mokytojų diena; gimnazistų krikštynos; Kalėdinis karnavalas; Sausio 13 – osios, Vasario 16 – osios, Kovo 11 - osios šventės; Šimtadienis; Paskutinis skambutis, Atestatų įteikimo šventė. Vyksta integruotos pamokos.

           Metai buvo neįprasti dėl visą pasaulį apėmusio COVID - 19 viruso. Per trumpą laiką sukurta nuotolinio mokymosi sistema. Tiesiogines pamokas keitė pamokos Teams platformoje. Nors nuotolinis mokymasis pradėtas dar kovo mėnesį, tačiau po vasaros vėl reikėjo prisiminti, supažindinti jauniausius gimnazijos narius – penktokus. Lapkričio mėnesį dalis mokinių mokėsi tiesioginiu būdu, dalis – nuotoliniu. Pablogėjus  situacijai ir ilgam užsidarius namuose, išlikome stiprūs ir nepraradome vilties. Tradiciniais tapę renginiai buvo kitokie, tačiau neliko nepaminėti.

           Džiugu, kad Vytauto Didžiojo vardo gimnazijai suteikimo 30-metį gimnazijos bendruomenė šventė tiesiogiai. Visą savaitę vyko įvairios integruotos veiklos. Naudodami Mąstymo mokyklos įrankius mokiniai nagrinėjo Vytauto Didžiojo gyvenimą, istoriją, tuometinę kultūrą. Pamokų metu buvo kuriami mąstymo žemėlapiai, o mąstymo raktai atrakino dar gilesnį istorinį suvokimą. Vyko I gimnazijos klasių mokinių krikštynos.

        Kalėdinio karnavalo dėl karantino buvo atsisakyta, tačiau šventinę nuotaiką ir geras emocijas skleisti niekas netrukdė, sistemoje PADLET gimnazijos benruomenės nariai kėlė sveikinimus, mokiniai su mokytojais dainavo kalėdinę dainą. Valstybinės šventės taip pat vyko virtualiai. 2021 m. sausio 13 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija susibūrė į visą mokyklos bendruomenę suvienijusį nuotolinį renginį, skirtą Laisvės gynėjų dienai. Prisijungę į virtualią Microsoft Teams sistemą, kartu stebėjome mokinių, jų tėvų ir mokytojų padarytus vaizdo įrašus, kuriuos siejo tiesioginės renginį vedančių mokinių žinutės ir pranešimai.

           Dalį vaizdo įrašų sudarė mokinių, stovinčių gimnazijos vidiniame kiemelyje prie vienybę ir bendrystę su kitais Trakų, Lietuvos ir pasaulio lietuviais simbolizuojančio liepsnojančio laužo, raiškiai skaitomos poeto Vytauto Mačernio eilės. Kita dalis vaizdo įrašų – gimnazijos mokytojų Vido Lukšos ir Elenos Lenkauskienės, 5a klasės mokinės tėčio Vykinto Malinausko, vieno iš jauniausių parlamento gynėjų dr. Audriaus Skaisčio pasidalyti prisiminimai ir paliudyta Atmintis apie dalyvavimą kruvinuosiuose 1991 m. sausio įvykiuose.

           Vasario 16-ajai paminėti istorijos mokytojas Darius Dumčius kvietė mokinius atostogų metu pagalvoti, ką galima atlikti tėvynės labui ir idėjomis, nuotraukomis pasidalinti PADLET sistemoje, pavadintoje ,,Atostogos vardan tos Lietuvos”.

        Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną pasitikome diskutuodami apie Lietuvos kovą už išlikimą ir pilietiškumą,Istorijos mokytoja Kristina Urbienė mokiniams organizavo virtualų susitikimą su istorijos doktorante Enrika Kripiene, kuri skaitė paskaitą apie moterų vaidmenį partizaninio pasipriešinimo metu.  ,,Keliavome” į 1990 metus ir stengėmės atpažinti mokytojus to meto nuotraukose, žaidėme Kohoot žaidimus.

 

          Žiemą tikrai nestigo veiklų. Vieną iš jų - penktus metus iš eilės vykstantis medijų raštingumo projektas, kuriuo siekiama ugdyti Lietuvos mokytojų ir vyresniųjų klasių mokinių medijų raštingumo gebėjimus bei atrasti, tyrinėti savo bendruomenę ir puoselėti dialogą su kitomis, pasitelkiant kūrybines ir analitines medijų raštingumo veiklas- ,,Dideli maži ekranai” Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija dalyvauja šiame projekte jau trečią kartą ir vis daugiau mokinių pasinaudoja galimybe susipažinti su kūrybingais žmonėmis, dalyvauti įdomiose veiklose, prisiliesti prie istorinių medijų ištakų, atrasti ką nors nauja kasdieniniame pasaulyje, priimti iššūkius, išbandyti save, patirti sėkmę ir pasidžiaugti savo atliktu darbu. ( Projekte dalyvavę mokiniai: Akvilė Večerinskaitė, 2a; Monika Dubovikaitė, 3b, Mantas Kanapickas, 3b, Aneta Vaškelytė, 2a)

        Kasmet mūsų gimnazija mini Pasaulinę sniego dieną. Dėl karantino ją teko švęsti kitaip nei visuomet – savo erdvėse, kiemuose, parkuose, atskirai nuo draugų.

        Fizinio ugdymo mokytojos paragino mokinius prisijungti prie tarptautinio projekto „Pasaulinė sniego diena 2021“, kvietė visus išeiti į lauką bei, kol dar yra sniego, mėgautis žiemos žaidimais. 5-8 klasių mokiniai mielai dalinosi smagiomis akimirkomis, atsiuntė galybę nuotraukų, kuriose užfiksuoti besmegeniai, žaidimai sniege, sportas, net įvairūs darbeliai. Mokiniai džiaugėsi sniegu. Tai puikus laikas pabūti su šeimos nariais gryname ore, patirti gerų emocijų, stiprinti sveikatą.

         Vasario mėnesį 5-IV gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti nuotoliniame projekte „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, kurį organizavo ir gyvendino mokytojos Liudvika Tichonova, Rita Aziulevičienė, Marija Suščinskienė, Dovilė Žigienė. Šios akcijos tikslas – ugdyti teisingą mokinių mąstymą apie sveikatą ir jos tausojimo būdus.

       Dar viena fizinė veikla, kuri tapusi gražia tradicija - solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“Šis renginys jau septintus metus ragina Lietuvos mokyklas vienytis dėl bendro tikslo – padėti vieni kitiems. Bėgimo akciją gimnazijoje koordinavo mokytojos Liudvika Tichonova, Sigita Zalitienė, Sigita Misevičienė. Solidarumo bėgime rugsėjo 24-ąją, per fizinio ugdymo pamokas dalyvavo 5c ir 7b klasių mokiniai. Po duoto starto vaikai bėgo simbolinę 1000 m distanciją. Mokinių surinkta parama gimnazijos vardu pervesta į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ sąskaitą.

     

  Jaunimo projektas „Pažink kraštą per žmogų“, kurį finansavo Trakų rajono savivaldybė, suteikė galimybę gruodžio 4 d. organizuoti puikų seminarą, skirtą anglų kalbos rašymo gebėjimams tobulinti II-IV gimnazijos klasių mokiniams. Zoom erdvėje dirbome ir mokėmės kartu su Vilniaus universiteto lektore Jurga Kasteckiene.

       Tradiciškai Europos kalbų diena minima gimnazijoje rugsėjo 26 dieną organizuojant mokinių diskusijas su studentais užsieniečiais, studijuojančiais Lietuvos universitetuose, bendradarbiaujant su ambasadomis, skaitant poeziją įvairiomis kalbomis, rengiant mokinių piešinių ir plakatų parodas, konkursus, viktorinas, verčiant Europos kalbomis parašytų literatūros kūrinių ištraukas į lietuvių kalbą. Šiemet buvo atliktas tyrimas ir pasidomėta pedagoginės bendruomenės požiūriu į šią šventę.

         Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija kaip asocijuota partnerė prisijungė prie tarptautinio projekto „BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“ (orig. BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts). Šis projektas truks 2 metus. ( Koordinatorė Dalia Valikonienė) „BiMO“ projekto tikslas – padėti mokyklų vadovams ir mokytojams praplėsti tėvų požiūrį, nuomonę ir poreikius vienakalbėse bendruomenėse, kuriose diegiamos dvikalbės švietimo programos, taip pat sukurti bendrą ryšį/sąjungą su visuomenėmis, turinčiomis didesnę kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio švietimo patirtį.

          Įgyvendinant Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektą Bendrojo ugdymo sektoriuje “CLIL4 STEAM”, spalio 4-8 dienomis Florencijos ugdymo įstaigose vyko mokymai mokytojams, taikantiems integruotą dalyko ir užsienio kalbos mokymą savo pamokose. Projekte dalyvavo partneriai iš Italijos, Airijos, Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Mokymuose Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai atstovavo biologijos mokytojos Loreta Krinickienė ir Sigita Zalitienė bei anglų kalbos mokytoja Dalia Valikonienė.

 

     Kovo 4 dieną, kaip ir kiekvienais metais, vyko mokinių teisinių žinių konkurso „TEMIDĖ“ pirmasis turas Trakų rajone. Mūsų gimnazijai atstovavo II gimnazijos klasių mokiniai.

    Konkursas vyko nuotoliniu būdu ir tai buvo iššūkis komandoms. Tik komandos kapitonas turėjo pasijungimo kodą ir bendravo su komisija, todėl visa atsakomybė už teisingus atsakymus atiteko jam. Nežiūrint į visus sunkumus, mūsų „Vytautukų“ komanda laimėjo I vietą, o pereinamasis prizas – Temidės statulėlė ramiai liko stovėti mūsų gimnazijoje.

     Kovo mėnesį minima Tarptautinė teatro diena. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gintarė Padvelskienė paskatino mokinius dalyvauti projekte ,,Teatro studija ,,Teatro magija“. Išsikelti tikslai - išmokyti paauglius pažinti save, pajausti savo vertę per įvairius užsiėmimus, skatinančius atskleisti asmeninius gebėjimus, talentus, teigiamas savybes; išmokyti tolerancijos, pagarbos kitų teisėms ir nuomonei, ugdyti iniciatyvumą, atsakomybę, komunikavimo grupėje ir kitus socialinius įgūdžius.Buvo organizuotas nuotolinis renginys - susitikimas su Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovu Aleksandr Špilevoj. Dalyvavę projektinėje veikloje, mokiniai įgijo pasitikėjimo savimi. Jie džiaugiasi galėdami drąsiau reikšti savo nuomonę pamokose ir savo kasdieniame gyvenime. Įgyvendinant projekto tikslus, mokiniai džiaugėsi atradę dar vieną grupę, su kuria gali tapatintis ir jaustis svarbūs. 

         2020-2021 mokslo metais gruodžio – kovo mėn. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija įsitraukė į projektą „Tyrinėjimo menas“. Tai programa, kurioje atskleidžiami ir ugdomi svarbiausi XXI amžiaus mokinių gebėjimai, tobulinamos mokytojų kompetencijos juos ugdyti bei suteikiama praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. Projekto tikslas – padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių praktikų partnerystė ir bendradarbiavimas. Projekte dalyvavo savanorių mokytojų komanda – Darius Dumčius, Ana Valančiauskienė, Asta Naruševičienę, Loreta Makarevičienė, Elvyra Verbickaitė, Bronė Aliukonienė, Gintarė Padvelskienė ir Jolanta Misiūrienė – ir viena šešta klasė. Mokytojų klubas gilinosi į 21 amžiaus mokinių gebėjimų ugdymą. Projekto dalyviai buvo kuruojami kūrėjų Luko Kulikausko ir Indrės Kupstienės. Jie supažindino su projekto tikslais ir vedė susitikimus, kur diskutavome tyrinėjimo klausimais. Projekto rezultatai:  Sukurtas mokytojų klubas, kuriame mokytojai kartu kūrė ir pravedė integruotas pamokas įvairių klasių mokiniams (6 A, 7 A, 7  C ir kt.); 6 D klasės suorganizuotas Didysis Debatų renginys;6 D klasei pravestos netradicinės integruotos pamokos (daugiau nei 18);D. Dumčiaus skaitytas pranešimas Litexpo parodų rūmuose tema:„Kai įkvepia ir bulvė“
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Didysis Debatų renginys ir įkvepianti pokyčio istorija.
Patobulina mokytojų kūrybiškumo kompetencija. Patobulintas 6 D klasės mokinių kritinis mąstymas, išaugęs mokinių pasitikėjimas savimi, bendraklasiais, mokykla, sustiprėję mokinių tarpusavio ryšiai, mikroklimatas klasėje ir daug kitų reikšmingų pokyčių.

       Mokytojai ne tik dalyvauja projektuose, bet ir patys juos kuria. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos matematikos mokytojos Jūratė Leščinskienė ir Dovilė Žigienė sukūrė ir įgyvendino projektą „Tikslieji mokslai Z kartos akimis“, kuris prisideda prie strategijos „Europa 2020“ siekinio gerinti švietimo sistemų rezultatus, skatinant mokslo tiriamąją veiklą, įgyvendinimo. Įgyvendinant projektą buvo taikyti šiuolaikiniai inovatyvūs metodai, naudotos patrauklios, įsigytos už projekto lėšas mokymo(si) priemonės, kurios leido kūrybiškai integruoti IKT įrankius, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, lavinti mokėjimo mokytis kompetencijas.

       2020 m. gruodžio 18 d. paskelbti 17-ojo „Bebro“ konkurso I etapo laimėtojai.

„Bebras“ — informatinio mąstymo konkursas. Jis vyksta daugiau kaip 60 šalių. Konkursas skirtas motyvuoti mokinius mokytis informatikos. Džiaugiamės ir didžiuojamės 6c klasės mokine Rugile Vaisėtaite, „Bebro“ konkurse laimėjusia III vietą šalyje savo amžiaus grupėje.

      Gimnazijoje startavo projektas „Sportuok, komunikuok, filmuok ir motyvuok kitus!“, kurį finansuoja Trakų rajono savivaldybė. Mes siekiame sukurti mokinių ir mokytojų grupės moderuojamą tinklalaidę – motyvuojančius pokalbius su įvairių sričių žmonėmis: gimnazijos administracija, tėvais, mokiniais, mokytojais, verslininkais, gydytojais, politikais, kurie pasidalins patirtimi, kaip išlikti fiziškai ir emociškai stipriam esant neįprastai, visuomet besikeičiančiai situacijai, kaip įveikti baimes ir abejones, susietas su COVID-19 ir žengti pirmyn.

       Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojai, prisijungę prie „Verslios Lietuvos“ iniciatyvos, džiaugiasi galėdami įtraukti gimnazijos mokinius į programą „AcceleratorX“ ir tiki, kad mokiniai ne tik įgis pagrindinių žinių apie ekonomiką ir verslumą, bet ir pajaus ryšį su verslo pasauliu bei supras verslininkų vaidmenį visuomenėje. ( Projekto organizatorės gimnazijoje Jūratė Leščinskienė, Rita Sadovskienė, Dovilė Žigienė)

      2021 metai Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje skirti savivaldžio mokymosi tyrinėjimui ir įsivertinimui. Link šių metų vertinimo srities (savivaldžio mokymosi) ėjome tikslingai: įsivertinome lyderystę mokymuisi, mokymosi visybiškumą ir socialumą.
Savivaldžio mokymosi esamos situacijos įvertinimas vyko gruodžio mėnesį IQES online Lietuva sistemoje. Apklausoje dalyvavo 64% 5-8 ir 1-4 gimnazijos klasių mokinių. Apklausos duomenimis, 90-97% mokinių geba savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, surasti mokymuisi reikalingą informaciją, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, suvokia savo mokymosi problemas; 49-55% 5-8 klasių mokinių ir 63-80% 1-4 klasių mokinių geba savarankiškai išsikelti mokymosi tikslus; 2-5% visų mokinių negeba išsikelti mokymosi tikslų; 81-89% mokinių geba klausti, paprašyti pagalbos, tačiau 19% mokinių negeba to padaryti; 82-92% mokinių geba atrinkti savo asmeninės pažangos įrodymus ir juos pateikti.

        Taip pat džiaugiamės ir didžiuojamės įvairių konkursų bei olimpiadų laimėjimais. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos šauniausieji mokiniai ir jų mokytojai:

Edas Leščinskis 3c- pernai 2021 vasarį- 3 vieta respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje (mok. I. Knelsienė)

       53-iajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse Austėjai Albertavičiūtei IIIc klasė ( mokytoja Sigita Misevičienė) įteiktas LR Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos pagyrimo raštas už publicistiką ir eseistiką 

Tarptautinis matematikos konkurse Pangea  2021 mokiniai Saulė Malinauskaitė (5a) ir Martynas Kiserauskas (5a) ( mokytoja Danuta Debesienė) užėmė I vietą.

Respublikiniame matematikos konkurse ,,Virtuali matematika 2021” 7b kl. Mokinys Armandas Grinkevičius užėmė 2 vietą ( mokytoja Danuta Debesienė).

XX Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse  Arnas Ulozas (7a kl.) (mokytoja Ingrida Matijošaitytė) užėmė 7 vietą iš 176 dalyvių.   

 Edas Leščinskis 3c- 3 vietą mokyklinėje ir 1 vieta rajoninėje anglų kalbos olimpiadose. Jis dabar jau yra 4-okas.

9-10 kl. anglų kalbos konkursas: mokyklinis turas Oskaras Kavarskas 2b- 1 vieta, Auksė Baškevičiūtė 2b - 2 vieta, Augustė Giedrytė 1c -3 vieta.

rajoninis turas - Augustė Giedrytė 1c - 2 vieta ( mok. D. Valikonienė), Auksė Baškevičiūtė 2b- 3 vieta (mok. R. Sadovskienė).

10-11 kl. rusų kalbos olimpiada: mokyklinis turas- Edvin Nedvecki 2a- 1 vieta, Rusana Adamonytė 2a- 2 vieta, Sonata Karpič 2c- 3 vieta.

rajoninis turas- Edvin Nedvecki 2a-3 vieta (mok. T. Mickonienė)

 

Rajono mokinių meninio skaitymo konkurse,Reda Jurgelevičiūtė (5b)( mokytoja Lina Garčinskienė) užėmė II vietą, Arijus Stankevičius ( 5c)( mokytoja Sigita Misevičienė) užėmė IV vietą.

59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etape(2021 m.)

 Dovilė Stasiūnaitė (9kl.) ( mokytoja Kristina Brazdžiuvienė) užėmė 1 vietą, mokinė Goda Bujaitė Stasiūnaitė (9kl.) ( mokytoja Kristina Brazdžiuvienė) užėmė 2 vietą,mokinys Faustas Švirinas (9kl.) ( mokytoja Kristina Brazdžiuvienė) užėmė 4 vietą, Gintautė Čirbaitė (10 kl.) ( mokytoja Dalia Barkienė) užėmė 2 vietą, Edas Leščinskis (11kl)  ( mokytoja Dalia Barkienė) užėmė 1vietą, Dominykas Vitkevičius ( 12 kl.) ( mokytoja Dalia Barkienė) užėmė 2 vietą 

54-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados etape(rajone, 2021) Augustė Giedrytė ( 1c kl.) ( mokytoja Sigita Zalitienė) užėmė 1 vietą ; Dovilė Stasiūnaitė ( 1c kl.) ( mokytoja Sigita Zalitienė) užėmė 2 vietą; Jonas Petrokas (II b kl.) ( mokytoja Loreta Krinickienė) užėmė 3 vietą; Gintarė Kantakevičiūtė (3d) ( mokytoja Sigita Zalitienė) užėmė 1 vietą; Žilvinas Arlauskas( 3b) ( mokytoja Loreta Krinickienė) užėmė 4 vietą, Ainė Lavrinovičiūtė ( 4a) ( mokytoja Loreta Krinickienė) užėmė 5 vietą.

 2020/2021 m.m. 5 -8 klasių BIOLOGIJOS OLIMPIADOS II–OJO ETAPO (rajono) nugalėtojai 5d kl. Agne Dzikevič - I vieta, 7b - Armandas Grinkevičius - I vieta.

  68-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono etape Oskaras Lukšys ( 9kl.)         (mokytojas Andrius Storta) užėmė 2 vietą,  Akvilė Večerinskaitė (10kl.) ( mokytoja Elena Šišenina ) užėmė 1 vietą, Saulė Kazlauskaitė ( 11kl.) ( mokytojas Andrius Storta) užėmė 3 vietą, Gintarė Kantakevičiūtė (11kl.) ( mokytojas Andrius Storta) užėmė 2 vietą), Matas Ruškevičius ( 12 kl.) ( mokytoja Elena Šišenina) užėmė 1 vietą.

Lietuvos mokinių XXXII geografijos olimpiados, Trakų savivaldybės etape Matas Ruškevičius (  IVb) (mokytoja V.Kalvaitienė ) užėmė 1 vietą.

 

 Lietuvos 7-8 kl. mokinių geografijos olimpiados, Trakų savivaldybės etape Vytis Kazlauskas( 8b)  (mokytoja V.Kalvaitienė ) užėmė 1 vietą.

 

 Rajoninėje dailės olimpiadoje Goda Šeštavickaitė  (IIb) (mokytoja Loreta Makarevičienė)  užėmė 6 vietą, Albina Orinta Orintaitė (8kl) (mokytoja Loreta Makarevičienė)  užėmė 4 vietą, Evelina Nedveckytė  (III kl,)( mokytoja Asta Naruševičienė) užėmė 3 vietą, Žygimantas  Jacevičius ( IIa.kl) (mokytoja Asta Naruševičienė) užėmė 2 vietą, Olimpiados tema buvo ,,Pasakos, patarlės, priežodžiai ir minklės”.

 

Buvusi 3d Kotryna Giedrytė ( mokytoja Daiva Janutaitienė) ir 4bMatas Ruškevičius( mokytoja Kristina Urbienė) 2021m. Dalyvavo respublikinėje istorijos olimpiadoje, nes Trakų rajoninėje istorijos olimpiadoje abu užėmė pirmą vietą.

 

Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso rajoninėje atrankoje Vertinimo komisijos nutarimu nacionaliniam konkurso etapui pateiktas  

Žemynos Lelekauskaitės,  Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 6d klasės mokinės, darbas.   

Mokytoja –Sandra Vankevičienė. 

 

Technologijų olimpiados 5-6 kl., 7-8 kl., 9-10( I -II gimnazinių klasių) ir 11-12 (III-IV gimnazinių kl.) mokiniams rajono etape

      Emilija Čižauskaitė ( 5c), (mokytoja Rasa Kondrotienė )užėmė 1 vietą, Evita Venskutonytė  ( 5c) (mokytoja Rita Aziulevičienė ) užėmė 2 vietą, Gabrielė Mumgaudytė (5c), (mokytoja Rita Aziulevičienė ) užėmė 3 vietą, Deimantė Dvinelytė (7a) ( mokytoja Rasa Kondrotienė) užėmė 3 vietą

 

Rajoninė lietuvių kalbos ir  literatūros olimpiadoje 9-12 klasių mokiniams 

I-II klasių grupje Lina Varkauskaitė (Ia) , (mokytoja Regina Bartusevičienė) užėmė 2 vietą.

 

            Abiturientai paip pat džiugino valstybiniuose brandos egzaminuose surinkę šimtukus.  Valstybiniame anglų kalbos egzamine 100 balų surinko  Ainė Lavrinovičiūtė 4b kl.                        ( mokytoja  Dalia Valikonienė) ir Gabija Pundziūtė 4a kl. (mokytoja  Dalia Valikonienė).

           Valstybiniame rusų kalbos egzamine 100 balų surinko  Greta Čelak 4ckl.                  ( mokytoja Emilija Lavrinovič). 

            Didžiuojamės gimnazijos mokiniais ir jų šauniais mokytojais. O 2021 metų pradžia tikrai galime pasigirti. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje moko vienas iš 8 metų mokytojų – fizikos mokytojas metodininkas Andrius Storta. Tarptautinės mokytojų dienos proga spalio 5-ąją, 15 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė įteikė Metų mokytojų apdovanojimus.

                 „Kai pagalvoju, koks man būtų svarbiausias žodis kalbant apie mokytojus, jus ir jūsų darbą, – tai žmogaus pašaukimas. Mokytojo profesija yra garbinga kaip ir daugybė kitų profesijų, jai reikia kompetencijos, kvalifikacijos, reikia nuolat tobulėti. Tačiau ne mažiau svarbu jausti savyje balsą, kuris turbūt ir padaro jus metų mokytojais ir tais, kuriuos mato kiti, kuriais nori sekti“,- sakė I.Šimonytė.

           Susipažinę su tuo, kas vyko, vyksta ir vyks, kurkime dar nebūtus projektus, dar nešvęstų, bet mums reikalingų švenčių scenarijus. Saugodami ir puoselėdami tradicijas, ieškokime ir naujų kelių – tokių, kuriais po mūsų norėtų eiti kiti.  „MUMS PAKELIUI!” O pakeliui – tai kartu siekiant bendrų tikslų, rūpinantis vienam kitu, padedant ir saugant tiek Gimnaziją, tiek vienas kitą.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Naujienų archyvas