PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ, BRANDOS ATESTATŲ, JŲ PRIEDŲ, DUBLIKATŲ GAVIMAS IR IŠDAVIMAS

 • Buvę gimnazijos mokiniai, sugadinę, pametę ar kitaip praradę pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ar brandos atestatą (ir/ar jo priedą) ir norintys gauti jo (jų) dublikatą (-us) turi pateikti gimnazijos direktoriui nustatytos formos prašymą ir kvitą (bankinio pavedimo kopija) už apmokėtas dublikato (-ų) išdavimo išlaidas (tik brandos atestatui ir jo priedui).
 • Lėšas už pažymėjimų dublikatus reikia pervesti į Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos sąskaitą:

Gavėjas:     Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija

                    Įstaigos kodas 190667368

                   Sąskaitos Nr.LT 48 4010 0427 0006 0187 LUMINOR bankas AB, banko kodas 40100

Paskirtyje nurodykite gimnazijos pavadinimą, asmens vardą ir pavardę, kuriam išduodamas pažymėjimo dublikatas, išduodamo pažymėjimo pavadinimą.

Dublikatų išdavimo įmokos:

Brandos atestatas 2,90 €
Brandos atestato priedas 1,45 €
         Iš viso 4,35 €
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas 2,03 €
Kiti pažymėjimai 1,45 €
 • Jeigu dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimą dublikatui užsakyti. Įgaliojimas turi būti lietuvių kalba ir patvirtintas notaro.
 • Dublikatas išduodamas tik išsilavinimą patvirtinančio dokumento sugadinimo, pametimo ar kt. praradimo atveju, ir jame įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys (nekeičiama nei asmens pavardė, nei kt. duomenys).

 

 • Užsisakyti išsilavinimą patvirtinančio dokumento dublikatą galima ir raštinėje pateikus:
  • Prašymą dublikatui gauti (galima užpildyti vietoje);
  • Įmokos už dublikatą kvitą (tik brandos atestatui ir jo priedui);
  • Asmens dokumentą.
 • Dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.