„BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje “Projekto pristatymas

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija kaip asocijuota partnerė prisijungė prie tarptautinio projekto „BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje“ (orig. BiMo: Bilingualism in Monolingual Contexts). Šis projektas truks 2 metus.

„BiMo“ projekto metu bus gilinamasi į dvikalbių švietimo programų vystymą atliepiant tikslinės grupės (mokytojų, tėvų, vaikų) dalyvių padėtį ir poreikius, taip pat siekiama bendradarbiauti su dvikalbį mokymą teikiančiomis institucijomis, keistis gerąja patirtimi.

Mūsų gimnazijos pedagogai turės puikią galimybę pasidalinti savo gerąja praktika su kitomis šalies ir užsienio mokyklomis, kuriose ugdymo procesas vykdomas dviem kalbomis, patarti toms mokykloms, kurios mato dvikalbio ugdymo poreikį, taip pat sužinoti aktualijas ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Gimnazijos pedagogai, tėvai ir mokiniai prisidės prie projekto veiklų dalyvaudami apklausose, turės galimybę dalyvauti seminaruose, diskusijose, prisidės prie projekto viešinimo, rezultatų testavimo ir vertinimo.

„BiMO“ projekto tikslas – padėti mokyklų vadovams ir mokytojams praplėsti tėvų požiūrį, nuomonę ir poreikius vienakalbėse bendruomenėse, kuriose diegiamos dvikalbės švietimo programos, taip pat sukurti bendrą ryšį/sąjungą su visuomenėmis, turinčiomis didesnę kasdienės dvikalbystės ir dvikalbio švietimo patirtį.

Šiame projekte surinkta informacija padės gilinti būtinąsias kompetencijas, kad vidurinių mokyklų vadovų komandos, dvikalbių programų koordinatoriai ir dvikalbių vidurinių mokyklų mokytojai, vadovaudamiesi integruotu dalyko ir kalbos mokymo modeliu, galėtų teikti informaciją ir pagalbą šeimoms prieš užregistruojant vaikus į dvikalbius mokymus ir tada, kai vaikai į juos jau užregistruoti.

Tikimasi, kad projektas padarys teigiamą ir ilgalaikį poveikį dalyvaujančioms organizacijoms, institucijų partnerių šalių politikai ir švietimo sistemoms, taip pat organizacijoms ir asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su veiklų organizavimu.

Numatomi projekto rezultatai:

1. Trys masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK), skirti mokyklų vadovams, CLIL mokytojams ir šeimoms.

2. Politikos rekomendacijų knyga.

3. Atvejų analizė ir pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus bei progresą galite rasti projekto tinklalapyje: https://bimo.pixel-online.org 

Projektas koordinuojamas Ispanijos institucijos - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Projekte dalyvauja dar 6 partneriai iš 4 šalių: Lietuvos, Ispanijos, Italijos, Rumunijos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme.

 

Informaciją pateikė projekto koordinatorė Dalia Valikonienė

Nepamirškite padėkoti autoriui