Projektinė veikla
Sportinės veiklos jungiančios jaunimą į bendradarbiavimo bei draugiškumo ratą.
Trakų Vytauto Didžiojo ir Dr. Karlo Hermann gimnazijos dar prieš trejus metus užmezgė bend...
Šiais mokslo metais  III-IV gimnazijos klasių  mokiniai, pasirinkę ekonomik...
Projekto ,,Opera" veiklose dalyvauja Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokiniai. Jie lanko...
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija ir Vokietijos Dr.-Carl-Hermann-Gimnazija Schönebeck užmez...
Projektas „Žemės spindesys“
Apskritimas ir gyvybė. Kas sieja šias dvi sąvokas? Kas yra Gyvybės sėkla, Gyvybės gėlė? In...
Trakų Vyatuto Didžiojo gimnazija dalyvavao Trakų Tajono savivaldybės 2021 metų jaunimo pro...
“CLIL4 STEAM” mokymai Florencijoje mokytojams, savo pamokose taikantiems integruotą dalyko...