Tikslai ir uždaviniai, vizija ir misija

Tikslai ir uždaviniai

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija yra vieta, kurioje gera būti, nes čia nuomonių įvairovė yra  skirta tiesos paieškoms, čia skatinama iniciatyva, bendradarbiavimas, auginama branda.

Gimnazijos strateginis tikslas

Vadovaujantis demokratiškumo bei tolerancijos principais, veiklą grindžiant Mąstymo mokyklos koncepcija ir sąmoningu vaiko patyrimu, teikti kokybišką ir įvairiapusį išsilavinimą, akcentuojant sąveikos paradigmą ir adaptyvumą – kintant aplinkybėms rasti optimalius sprendimus

Gimnazijos  strateginiai uždaviniai

 1. Organizuoti inovatyvų ugdymą, taikyti Mąstymo mokyklos įrankius, tobulinant mokymo(si) procesą, stebėti mokinių asmeninę pažangą, laikytis gimnazijos bendrų susitarimų.
 2. Ugdyti kūrybingą, mąstantį mokinį, atvirą bendruomenės narį, kuriantį savo ateities perspektyvas ir gebantį stebėti, vertinti bei įsivertinti savo asmeninę pažangą. Kurti funkcionalias, saugias, sveikas ir estetines gimnazijos aplinkas, orientuotas į ugdymo organizavimo galimybių įvairiapusiškumą, tikslingumą, šiuolaikiškumą, inovacijas, ergonomiškumą, bendrakūrą.

Vizija

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija yra Mąstymo mokykla.

Misija

 1. Teikti kokybišką ir tvarų pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, įvairiapusišką neformalųjį ugdymą;
 2.  Skatinti profesionalią lyderystę;
 3. Diegti sąmoningą mokymąsi ir elgesį;   
 4.  Auginti pasitikinčią savo galiomis, mokančią mokytis, kritiškai ir kūrybiškai mąstančią, pilietišką asmenybę.

Prioritetinės sritys

 1. Tobulėjantys ir aktualijas kontekstualizuojantys mokytojai.
 2. Mokinio suasmeninta pažanga.
 3. Funkcionali ir saugi aplinka.
 4. Mąstymo filosofija – mums pakeliui!

Mūsų vertybės

 1. Solidarumas – palankios sąlygos tarpasmeniniam bendravimui, mąstymas drauge, pagarba kitam žmogui, tolerancija, nesavanaudiškumas;
 2. Profesionalumas – asmeninių, dalykinių, didaktinių kompetencijų vystymas, atkaklumas, lyderystė aktualiose srityse;
 3. Atsakomybė – sistemingas gimnazijos darbuotojų ir mokinių pasiekimų pažangos įsivertinimas, sąmoningas mokymasis ir elgesio įpročių laikymasis, mąstymas apie savo mąstymą;
 4. Atkaklumas – ugdymo(si) suasmeninimas, turimų žinių panaudojimas, ugdymo (si) įvairovė skirtinguose kontekstuose ir erdvėse;
 5. Saugumas – individo laisvė ir atsparumas, impulsyvumo valdymas, sveikatą tausojanti aplinka ir elgesys, empatija, emocinė gerovė.
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.