Informacija būsimiesiems 3-ų klasių gimnazistams

Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Dalyko, kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka

V.Jasiūnas

2021-11-26 14:29:54 207.23 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bandomųjų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-29 08:13:25 266.84 KB
Kurso keitimo tvarka 2021-12-27 14:01:09 207.23 KB
Kurso keitimo prašymas 2021-12-27 14:01:47 15.34 KB
Individualaus ugdymo planai būsimoms 3 klasėms kartu su anketa 2022-04-25 12:16:03 20.75 KB
Prezentacija 2021-12-27 14:02:20 253.26 KB

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO PILDYMO INSTRUKCIJA

Bendra informacija

Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 bendrojo ugdymo dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos.

Plano laukų pildymas

 1. Dorinis ugdymas(privalomas dalykas).
  Renkamasi  viena dorinio ugdymo sritis(tikyba arba etika). Mėlyname lauke parenkamas B kursas.

 2. Lietuvių kalba ir literatūra (privalomas dalykas)
  Mėlyname lauke parenkamas A arba B programos kursas.

 3. Užsienio k. (I) (privalomas dalykas).
  Pasirenkama pirmoji užsienio kalba, kurios buvo mokomasi pagrindinėje mokykloje ir nurodomas programos kursas(B1,B2).

 4. Užsienio k. (II) (laisvai pasirenkamas dalykas).
  Renkamas laisvai (neprivaloma). Pildymo tvarka analogiška pirmosios kalbos tvarkai.

 5. Socialiniai mokslai (privalomas dalykas).
  Privaloma mokytis pasirinkto vieno dalyko (istorijos, geografijos) arba integruoto socialinių mokslų kurso. Galima mokytis ar abu dalykus (istoriją ar  geografiją), nepažeidžiant maksimalaus 35 valandų skaičiaus. Pasirinkus integruotą kursą, istorijos ar  geografijos rinktis jau negalima.

 6. Matematika (privalomas dalykas).
  Mėlyname lauke parenkamas A arba B programos kursas.

 7. Gamtos mokslai (privalomas vienas dalykas).
  Renkamasi vienas dalykas (biologija, fizika, chemija) arba integruotas gamtos mokslų kursas. Galima mokytis ir daugiau, bet nepažeidžiant maksimalaus 35 valandų skaičiaus. Pasirinkus integruotą kursą, biologijos, fizikos ar chemijos rinktis jau negalima.

 8. Menai ar technologijos (privalomas vienas dalykas- renkamas vienas iš keturių).
  Renkamasi viena meninio ugdymo sritis (dailės,  muzika ar šokis) arba technologinio ugdymo programa (mėlyną lauką sužadinus pasirenkama programa).  

 9. Kūno kultūra (privalomas vienas dalykas).
  Renkamasi A arba B kursas. Jei renkamas A kursas pasirenkamas modulis.

 10. Pasirenkamieji dalykai (laisvai pasirenkami).
  Pasirinkus norimus dalykus, sužadinamas mėlynas laukas ir parenkamas B kursas. Informacinės technologijos laisvai pasirenkamas dalykas. Renkamasi A ar B programų kursai. Pasirinkti dalykai nėra privalomi rinktis, tačiau jos pasirinkus,  tampa privalomi. 

 11. Plano gale įrašomas mokinio elektroninis paštas.
 12. Tinkamai paruoštas planas(dešinėje plano pusėje neturi būti jokių pranešimų apie klaidas), siunčiamas arba elektroniniu paštu valjasi@vtdz.trakai.lm.lt   arba įrašomas į elektroninę laikmeną ir atnešamas direktoriaus pavaduotojui.

 13. Atsakymus į kitus plano pildymo ar vidurinio ugdymo programos klausimus galima gauti elektroniniu paštu  valjasi@vtdz.trakai.lm.lt.

Atnaujinta: 2022-10-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.