Projektinė veikla

2014-2015 m. m. projektai

Kiti projektai

Eil. Nr. Projekto, programos
pavadinimas
Projekto
trukmė
Trumpas aprašymas Projekto darbo grupė
1. „Gamtos kengūra“, ..Istorijos kengūra“, „Kalbų kengūra“. Tęstinis „Gamtos Kengūros“, ..Istorijos Kengūros“ ir „Kalbų Kengūros“ projektai skatina vaikų ir jaunimo iniciatyvas, ugdo dalykines ir profesines kompetencijas. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos gamtos, istorijos, kalbų mokytojai
2. Šalies mokymo įstaigų projektas „Draugystės tiltais sujunkime istorijos krantus“ 2013 m. Tikslas – supažindinti mokinius su lietuvių, rusų ir lenkų tautų papročiais, atskleisti savo tautos savitumą ir unikalumą, plėtoti mokinių saviraiškos poreikius, ugdyti toleranciją. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Vilniaus Senamiesčio vid. mokykla, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vid. mokykla
3. „Smulkiosios elektros ir elektrinės įrangos atliekų rinkimo sistema“ 2012-2013 m. m. Tikslas – surinkti smulkiosios elektros ir elektrinės įrangos atliekas. Sigita Zalitienė,
UAB „EMP recycling“
4. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgnis“ Tęstinis projektas Tikslas – skatinti mokinius mokytis užsienio kalbų, skatinti  domėjimąsi įvairų šalių literatūra, plėsti mokinių sociokultūrinį akiratį. Užsienio kalbų mokytojai
5. Mokslo parko projektas „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas“  2012-2013 m. m. Tikslas – mokytojų biotechnologinių kompetencijų ugdymas. Sigita Zalitienė, Loreta Krinickienė
6. „11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“ 2013 m. Tikslas – ugdyti mokinių verslumą. Rita Aziulevičienė
7. „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas II etapas“ 2012-2013 m. m. Tikslas – atskleisti ir ugdyti jaunuosius tyrėjus. Sigita Zalitienė
8. “Let‘s get to know each other learning photograhy, media and cooperating“ 2013 m Tikslas – bendradarbiauti su Baltarusijos gimnazijomis, susipažinti su masinės informacijos skleidimo būdais. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Trakų vidurinė mokykla, Gardino gimnazija Nr. 2, Lydos gimnazija Nr. 1.
9. „Mokyklos biblioteka- medijų edukacijos laboratorija“ 2012-2013 m. m. Projekto metu vykdomos veiklos:
integruojamosios pamokos, internetinės dokumentikos kūrimas, filmų peržiūros, aptarimai.
Laima Lukšienė, Rima Gudanavičienė
10. Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje projektas Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Žiema šiaurėje“ Kiekvienų metų lapkričio mėnuo – tęstinis projektas Tikslas – puoselėti skaitymą balsu, šiaurietiškas pasakojimo tradicijas ir literatūrą. Laima Lukšienė,
Elena Lenkauskienė,
Asta Naruševičienė
11. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ 2012-2014 m. m. Projekto tikslas – padėti pasirinkti tinkamą profesiją. Laima Lukšienė,
Agnė Sadzevičiūtė
12. „Gamtos kengūra“, ..Istorijos kengūra“, „Kalbų kengūra“. Tęstinis „Gamtos Kengūros“, ..Istorijos Kengūros“ ir „Kalbų Kengūros“ projektai skatina vaikų ir jaunimo iniciatyvas, ugdo dalykines ir profesines kompetencijas. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos gamtos, istorijos, kalbų mokytojai
13. Europos klasterių pritaikymas, skatinant keitimąsi žiniomis ir geriausia praktika per informacines technologijas, kovojant su ankstyvu pasitraukimu iš mokyklos 2010-10 – 2012-09 Mes ketiname kurti informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grindžiamą platformą, integruojant priemones, įrankius, sukurtus PPS projekte ir juos perkelti į kitus geografinius regionus. Mes taip pat siekiame pagerinti ir atnaujinti šias priemones bei pritaikyti jas naujame kontekste skirtingose Europos šalyse. Plačiau ... Koordinatorius: Florida Centre de Formació, C.V. (FLORIDA) Partneriai: TECNOL. E INGEN. DE SISTEMAS.Y SERV. AVANZADOS EN TELECOM S.A. (Ispanija)
Fundacion Comunidad Valenciana – Region Europea (Ispanija)
School of Social Sciences, University of Iceland  (Islandija)
Reykjavik University (Islandija)
Vennesla videregaende skole (Norvegija)
COLEGIUL NATIONAL DE ARTA “OCTAV BANCILA” IASI (Rumunija)
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (Lietuva)
14. Besimokančių mokyklų tinklas (BMT) 2006 -2011 m. I-as etapas – dvejus metus 45 šalies mokyklos identifikavo ir sprendė pasirinktas problemas: mokymosi motyvacijos, vertinimo, saugios aplinkos kūrimo ir pan. Esmė – etapinis mokymasis iš užsienio šalių pedagogų mokslininkų, ŠMM, ŠPC, respublikos gimnazijų ir vidurinių mokyklų direktorių, švietimo centrų specialistų – koordinatorių, apibendrinimas – paties proceso įvertinimas ir  praktinis mokytojų mokymasis vieniems iš kitų. II-as etapas – tinkliuko kūrimas vietose. Šį darbą vykdo pirmajame etape dalyvavusios mokyklos. Jos dalinasi įgyta patirtimi, konsultuoja prisijungusias mokyklas, moko problemos išgryninimo procedūrų ir mokyklų komandų bendradarbiavimo. Plačiau ... Direktorė E. Janušauskienė
Mokytojai:
A. Maskvytis,
D. Janutaitienė,
S. Vankevičienė,
E. Šišenina,
švietimo, kultūros, sporto ir
jaunimo reikalų skyriaus specialistė R. Žukienė,
Trakų švietimo centro metodininkė L. Ruškevičiūtė R. Bartusevičienė – projekto koordinatorė
15. ASF Akademija
2010-2012 m.
2 m. ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo žinomumą, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę – nuo vadovų ir mokytojų iki gimnazistų. ESF- tai investicija į kiekvieną iš mūsų, tai galimybė tobulėti, ieškoti naujų idėjų ir sprendimų, kurie padėtų spręsti įvairias problemas, aktualias gimnazijoje, rajone, regione. Plačiau ... Dalia Dzigienė -grupės vad.,
I. Matijošaitytė,
D. Janutaitienė , M.Suščinskienė,
L. Makarevičienė, S.Valentienė,
L.Lukšienė,
A.Sadzevičiūtė.
16. Mokykla be narkotikų
2010-2012 m.
2 m. Tikslas- stabdyti narkotikų plitimą gimnazijoje, surasti ir atpažinti mikroskopinius narkotikų likučius ant įvairių paviršių gimnazijoje ir jos prieigose. Pastovi aplinkos kontrolė PEN-TEST pagalba- pirmas ir efektyvus žingsnis užkertant kelią narkotikams. Dalia Dzigienė – koordinatorė, Prevencinio darbo grupė: E.Janušauskienė, I. Matijošaitytė,
R.Sadovskienė , T.Jonelienė,
L. Krinickienė, R.Kiršienė,
V.Černienė, I.Kozlovienė, I.Kaliukevičiūtė.  
17. Olweus programa
2010 – 2011 m.
18 mėn. Esmė-išmokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės vadovai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Gimnazijos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Dalia Dzigienė – koordinatorė,
koordinacinis komitetas: E.Janušauskienė, I. Matijošaitytė, S.Genytė,
S.Misevičienė , E.Lenkauskienė,
E.Šišeninaė, R.Kiršienė,
D.Šostakienė,E.Lenkauskienė, D.Valikonienė, E.Naktinytė, B.Paltanavičienė, J.Budvydienė, I.Kozlovienė, I.Kaliukevičiūtė
18. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo programa 2009-2012 m ,,Sveikatą stiprinkime kartu“ 4m. Programa skirta visiems mokiniams, siekiant plėtoti popamokinę veiklą- rūpinantis vaikų užimtumu, laisvalaikiu,  sveikos gyvensenos ugdymu. Svarbiausia siekiama  užimti ir stebėti rizikos grupei priklausančius vaikus, padėti jiems surasti ir įsitraukti į įdomią, naudingą veiklos sferą bei sudaryti sąlygas savirealizacijai.
Siekiama, kad vaikai ir paaugliai suprastų sveiko gyvenimo pranašumus, išsiugdytų pasitikėjimą savimi,  norą pakeisti savo gyvenimo būdą.
Dalia Dzigienė - programos vadovė,
N.Gliebienė,
L.Tichonova.
19. „Lietuva Polska 2007-2013“ 2010 m.
II pusmetis
Projekto vykdymą koordinuoja Trakų švietimo centras ir Suvalkų švietimo centras. Projekte dalyvauja 6 Trakų rajono vidurinių mokyklų komandos ir atstovai iš Lenkijos, jis vadinasi „Projektas, kaip mokymo ir bendradarbiavimo priemonė“. Bendroje veikloje bus organizuoti 4 bendri abiejų šalių komandų susitikimai, kurių metu lektoriai mokys dalyvius projektų rašymo metodikos, lankysis vieni pas kitus, dalinsis informacija apie surinktą medžiagą. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos komanda ruošia projektą, pavadinimu „Trakų rajono ir Suvalkų krašto saugotinos teritorijos, bei ekologinis švietimas mokyklose“, kuris bus pristatytas baigiamojoje projekto konferencijoje. J. Tumlovskaja – grupės vadovė,
V. Kalvaitienė,
gimnazistai.
20. „Tyrėjų naktis – 2010 „ 2010 m. Projektą inicijuoja Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, LR Švietimo ir mokslo ministerija. Šis projektas įgyvendinamas 27 Europos šalyse. Projekto veikloje dalyvauja gamtos mokslų Plačiau ... V. Maksvytienė – projekto vadovė,
I. Zalitienė,
L. Krinickienė,
E. Kuliešienė,
E. Šišenina.
21. „Laisvės kovų ir netekčių istorija“      

2013-2014 m. m. projektai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.