Mokytojai

Patalpų rodyklė

Vardas Pavardė, pareigos Kontaktai Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
Laimutė Adomavičienė

laimute.adomaviciene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Magistras.  Lietuvių kalba ir literatūra.

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūros tautosakos institutas. Daktaras (Humanitariniai mokslai. Literatūrologija).

Mokytoja. Lietuvių kalba ir literatūra
Rima Apele, mokytoja rima.apele@tvdg.lt Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Rusų filologija ir tarpkultūrinė komunikacija Mokytoja. Rusų kalba
Rita Aziulevičienė, mokytoja

rita.aziuleviciene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Chemija ir taikomieji darbai Mokytoja metodininkė
Technologijos
Dalia Bartkienė, mokytoja

dalia.bartkiene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Biologija ir žemės ūkio pagrindai Mokytoja metodininkė (biologija, chemija)
Regina Bartusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

regbart@vtdz.trakai.lm.lt

regina.bartuseviciene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Lietuvių kalba
Antroji vadybinė
Ieva Basevičienė, mokytoja 

ieva.baseviciene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Lietuvių filologija  Mokytoja
Lietuvių kalba ir literatūra
 
Alesia Bazilevičienė, mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) alesia.bazileviciene@tvdg.lt Mykolo Romerio universitetas. Bakalauras. Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogika Mokytoja. Anglų kalba
Rimutė Blikertienė, neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja (pedagogė)

rimute.blikertiene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Geografija
Vilniaus kultūros mokykla (kultūros-švietimo technikumas). Choreografija
Vyresnioji mokytoja
Šokis
Darius Brokartas, mokytojas

darius.brokartas@tvdg.lt

 

Lietuvos sporto universitetas. Kūno kultūra Vyresnysis mokytojas
Fizinis ugdymas
Jūratė Budvydienė, mokytoja

jurate.budvydiene@tvdg.lt

 

Vilniaus universitetas. Magistras. Klasikinė filologija
Vilniaus universitetas. Bakalauras. Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas
Mokytoja metodininkė
Užsienio kalba (anglų)
Tamara Čaikovskaja tamara.caikovskaja@tvdg.lt Vilniaus technikos kolegija Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas (pedagogas)
Darius Dumčius, mokytojas

darius.dumcius@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Bakalauras (istorija). Magistras (edukologija). Vyresnysis mokytojas
Istorija
Danuta Debesienė, mokytoja

danuta.debesiene@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Matematika Mokytoja metodininkė
Matematika
Lina Garčinskienė, mokytoja

lina.garcinskiene1@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Lietuvių filologija Mokytoja metodininkė
Lietuvių kalba ir literatūra
Neringa Gliebienė, mokytoja

neringa.gliebiene@tvdg.lt

Lietuvos sporto universitetas. Fizinis lavinimas Mokytoja metodininkė
Fizinis ugdymas
Deimante Grilevičiūtė-Klincevičienė, mokytoja deimante.grileviciute@tvdg.lt Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Lietuvių filologija Vyresnioji mokytoja. Lietuvių kalba
Valdemaras Jasiūnas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui

valdemaras.jasiunas@tvdg.lt

valjasi@vtdz.trakai.lm.lt

Vilniaus universitetas.Matematika

Vyresnysis mokytojas. 2 vadybinė kategorija
Danguolė Januškevičienė, mokytoja

danguole.januskeviciene@tvdg.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Lietuvių filologija ir režisūra
Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas. Anglų kalba ir literatūra

Vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
Daiva Kerdokaitė - Kazlauskė, mokytoja

daiva.janutaitiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Magistras. Istorija
Vilniaus pedagoginis universitetas. Psichologija
Mokytoja metodininkė
Istorija
Irma Karvelytė-Stankevič, mokytoja

irma.karvelyte@tvdg.lt

Lietuvos edukologijos universitetas.Tikyba Mokytoja. Tikyba
Klaidas Kauneckas, mokytojas klaidas.kauneckas@tvdg.lt   Mokytojas. Muzika
Vidmantė Kalvaitienė, mokytoja

vidmante.kalvaitiene@tvdg.lt

Vilniaus  universitetas. Geografija Mokytoja metodininkė
Geografija
Kristina Kareivienė, mokytoja

kristina.kareiviene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematika Mokytoja metodininkė
Matematika
Sadutė Kaušinytė, rastinės vedėja

rastine@vtdz.trakai.lm.lt

sadute.kausinyte@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Bibliotekininkystė ir bibliografija
Vilniaus pedagoginis universitetas. Vokiečių kalba ir vokiečių kalbos mokymas
Vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (vokiečių)

Agnė Kauzonienė, socialinė pedagogė

 

 agne.kauzoniene@tvdg.lt

 

Lietuvos edukologijos universitetas. Bakalauras. Socialinė pedagogika Socialinis pedagogas
Marius Kazlauskas

marius.kazlauskas@tvdg.lt

Šiaulių aukštesnioji technikos mokykla

Mokytojas, IT inžinierius

Bronislavas Kieras, mokytojas

bronislavas.kieras@tvdg.lt

Kitos aukštosios mokyklos už respublikos ribų. Magistras. Technologijos (darbai)

 Vyresnysis mokytojas

Technologijos

Irina Knelsienė, mokytoja

irina.knelsiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Anglų kalba ir pedagogika Mokytoja metodininkė
Užsienio kalba (anglų)
Rasa Kondrotienė, mokytoja

rasa.kondrotiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Chemija ir taikomieji darbai Vyresnioji mokytoja
Technologijos
 
Loreta Krinickienė, mokytoja

loreta.krinickiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Biologija ir žemės ūkio pagrindai

Mokytoja metodininkė

Biologija

Oleksandra Krapivina oleksandra.krapivina@tvdg.lt  

Mokytoja

Prancūzų kalba

Danguolė Kuzborskienė, mokytoja

danguole.kuzborskiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematika Vyresnioji mokytoja
Matematika

Jurgita Lapuchovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

jurgita.lapuchoviene@tvdg.lt

projektai@vtdz.trakai.lm.lt

Mykolo Romerio universitetas.Magistras. Teisė ir valdymas.
Vilniaus universitetas.  Bakalauras. Vokiečių filologija.

 

Mokytoja metodininkė

Anglų k., vokiečių k.

Emilija Lavrinovič, mokytoja

emilija.lavrinovic@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Magistras. Sociologija
Vilniaus pedagoginis universitetas. Rusų kalba ir literatūra ir pedagogika
Mokytoja metodininkė
Užsienio kalba (rusų)
Julija Galina Lavrinovič, mokytoja

julija.lavrinovic@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Matematika Mokytoja metodininkė
Matematika
Jūratė Leščinskienė, mokytoja jurate.lescinskiene@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Bakalauras.Ekonomika

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas. Matematika

Mokytoja. Matematika. Ekonomika
Aneta Lysenko, mokytoja

aneta.lysenko@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Matematika ir informatika Mokytoja. Matematika. Informacinės technologijos
Jolanta Martyncevienė, direktorė

 

 

direktore@vtdz.trakai.lm.lt

direktore@tvdg.lt

 

 

 

Vilniaus universitetas. Bakalauras. Ekonomika.

Vilniaus pedagoginis universitetas. Anglų kalba ir vokiečių kalba ir literatūra

Lietuvos edukologijos universitetas. Magistras. Švietimo vadyba

Vyresnioji mokytoja (vokiečių kalba).

Mokytoja metodininkė (anglų kalba).

Antoji vadybinė.

Loreta Makarevičienė, mokytoja

loreta.makareviciene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Dailė Vyresnioji mokytoja
Dailė
Ingrida Matijošaitytė, mokytoja

ingrida.matijosaityte@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Geografija Vyresnioji mokytoja Geografija
Aurelija Matulevičiūtė, mokytoja

aurelija.matuleviciute@tvdg.lt

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 Mokytoja, muzika

Tatjana Mickonienė, mokytoja

tatjana.mickoniene@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Rusų kalba ir literatūra Vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (rusų)
Sigita Misevičienė, mokytoja

sigita.miseviciene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Magistras.  Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja ekspertė
Lietuvių kalba ir literatūra
Jolanta Misiūrienė, socialinė pedagogė

soc.pedagoge@vtdz.trakai.lm.lt

jolenta.misiuriene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Socialinė pedagogika
Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla. Statybinių medžiagų gamybos įrenginių eksploatavimas ir remontas
Socialinis pedagogas
Asta Naruševičienė, mokytoja

asta.naruseviciene@tvdg.lt

Šiaulių universitetas. Piešimas, braižyba ir darbai
Mykolo Romerio universitetas. Magistras. Teisė ir valdymas
Mokytoja metodininkė
Dailė
Mokytoja metodininkė
Technologijos
Gintarė Padvelskienė, mokytoja

gintare.padvelskiene@tvdg.lt

Vilniaus edukologijos universitetas. Magistras, Lietuvių filologija

Vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalba ir literatūra

Donata Puišienė, specialioji pedagogė

donata.puisiene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija  
Vyresnioji specialioji pedagogė
Rita Sadovskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

rita.sadovskiene@tvdg.lt 

pavaduotoja@vtdz.trakai.lm.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Vokiečių filologija
Vilniaus universitetas. Bakalauras. Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas
Antroji vadybinė
Mokytoja metodininkė
Užsienio kalba (anglų)
Anastasija Shokurova

Anastasija.Shokurova@tvdg.lt

  Užsienio kalba (anglų)
Rasa Sirvydė, mokytoja

rasa.sirvyde@tvdg.lt

  Mokytoja. Ekonomika ir verslumas
Elena Šišenina, mokytoja

elena.sisenina@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Fizika Vyresnioji mokytoja
Matematika
Mokytoja ekspertė
Fizika
Andrius Storta, mokytojas

andrius.storta@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas Magistras
Fizika ir informacinės technologijos

Mokytojas metodininkas
Fizika, informacinės technologijos, ekonomika ir verslumas
Marija Suščinskienė, mokytoja

marija.suscinskiene@tvdg.lt

 

Vilniaus pedagoginis universitetas. Magistras. Matematika
Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Matematika ir informatika
Mokytoja metodininkė
Informacinės technologijos
Liudvika Tichonova, mokytoja

liudvika.tichonova@tvdg.lt

Lietuvos sporto universitetas. Kūno kultūra Mokytoja metodininkė
Fizinis ugdymas
Ona Toločkaitė, mokytoja

ona.tolockaite@tvdg.lt

Vilniaus universitetas. Bakalauras. Vokiečių kalba ir vokiečių kalbos mokymas
Vilniaus pedagoginis universitetas. Lietuvių kalba ir literatūra
Vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (vokiečių)
Sonata Urbanavičiūtė, mokytoja sonata.urbanaviciute@tvdg.lt Vytauto Didžiojo universitetas. Bakalauras. Socialinė pegagogika ir etika. Mokytoja. Etika.
Kristina Urbienė, mokytoja

kristina.urbiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Politikos sociologija

Vilniaus universitetas. Magistras. Istorija

Vyresnioji mokytoja Istorija
Ana Valančiauskienė , mokytoja 

ana.valanciauskiene@tvdg.lt

Šiaulių universitetas. Bakalauras. Anglų filologija Vyresnioji mokytoja
Užsienio kalba (anglų)
Sandra Valentienė, mokytoja

sandra.valentiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Lietuvių kalba ir literatūra
Dalia Valikonienė, mokytoja

dalia.valikoniene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Anglų filologija
Vilniaus pedagoginis universitetas. Geografija ir fizinis lavinimas
Mokytoja ekspertė
Užsienio kalba (anglų)
Sandra Vankevičienė, mokytoja

sandra.vankeviciene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Bakalauras. Lietuvių filologija Vyresnioji mokytoja
Lietuvių kalba ir literatūra
Ernestas Zakarevičius, mokytojas ernestas.zakarevicius@tvdg.lt Vytauto Didžiojo universitetas. Bakalauras. Kūno kultūra. Fizinis ugdymas
Sigita Zalitienė, mokytoja

sigita.zalitiene@tvdg.lt

Vilniaus pedagoginis universitetas. Biologija ir žemės ūkio pagrindai Mokytoja ekspertė
Biologija
Dovilė Žigienė, mokytoja

dovile.zigiene@tvdg.lt

Lietuvos edukologijos universitetas. Bakalauras. Matematika ir informatika

Vyresnioji mokytoja

Matematika

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.