Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-23 10:15 Naujiena sukurta: Į gamtą – Dzūkijos pajūrį – į Marcinkonis
2. 2023-09-19 10:01 Dokumentas atnaujintas: Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas
3. 2023-09-19 10:01 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas
4. 2023-09-19 10:00 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
5. 2023-09-19 10:00 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas
6. 2023-09-19 10:00 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
7. 2023-09-19 10:00 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
8. 2023-09-19 10:00 Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje tvarkos aprašas
9. 2023-09-19 09:59 Dokumentas atnaujintas: Sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas
10. 2023-09-19 09:59 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos psichologinės pagalbos mokiniui tvarkos aprašas
11. 2023-09-19 09:58 Dokumentas sukurtas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos prevencinių priemonių taikymo aprašas
12. 2023-09-15 14:33 Dokumentas atnaujintas: Mokyklinio autobuso tvarkaraštis
13. 2023-09-12 17:37 Naujiena sukurta: Gyvenimo įgūdžių programa
14. 2023-09-06 11:46 Naujiena sukurta: Socializacijos stovykla 2023
15. 2023-09-04 16:47 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas
16. 2023-09-04 16:42 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių asmeninės pažangos planavimo, analizavimo ir reflektavimo tvarkos aprašas
17. 2023-09-04 16:41 Dokumentas atnaujintas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių asmeninės pažangos planavimo, analizavimo ir reflektavimo tvarkos aprašas
18. 2023-09-03 17:58 Naujiena atnaujinta: Dėl mokyklinio autobuso
19. 2023-09-01 10:32 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
20. 2023-09-01 10:23 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
21. 2023-08-30 13:45 Naujiena sukurta: Dėl mokyklinio autobuso
22. 2023-08-29 15:17 Naujiena atnaujinta: Mokslo metų pradžia gimnazijoje
23. 2023-08-29 15:10 Naujiena sukurta: Sveikinimas
24. 2023-08-25 11:47 Naujiena sukurta: Mokslo metų pradžia gimnazijoje
25. 2023-07-21 08:17 Naujiena sukurta: 49 - oji gimnazistų laida pakėlė sparnus naujam skrydžiui
26. 2023-06-30 14:26 Dokumentas sukurtas: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2023
27. 2023-06-30 14:22 Puslapis atnaujintas: Esame pirmoji akredituota mąstymo mokykla Lietuvoje
28. 2023-06-30 14:22 Dokumentas sukurtas: Mąstymo mokyklos akreditacijos pažyma anglų k.
29. 2023-06-30 14:21 Dokumentas sukurtas: Mąstymo mokyklos akreditacijos pažyma lietuvių k.
30. 2023-06-30 14:20 Puslapis atnaujintas: Esame pirmoji akredituota mąstymo mokykla Lietuvoje
31. 2023-06-30 14:14 Dokumentas sukurtas: Mąstymo mokyklos akreditacijos pažyma
32. 2023-06-30 14:10 Puslapis atnaujintas: Esame pirmoji akredituota mąstymo mokykla Lietuvoje
33. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: UTA
34. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Home page
35. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Tėvų dienos
36. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Projektas “INCREA+: INclusive CREAtivity through Educational Artmaking”
37. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Our common track
38. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Tarptautinis Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ švietimo projektas ,,Mokymas būti“ („Teaching to Be“)
39. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: IT-CLEX
40. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: E- learning from nature
41. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: GoScience
42. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Tarptautinis projektas CLIL 4STEAM
43. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: BiMo: dvikalbystė vienakalbėje aplinkoje
44. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Discover tiramisu project
45. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis
46. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Projektinė veikla
47. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais: mokinio nuo 16 metų tyrimas
48. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: TVDG moksleivių vakcinacija ir imunizacija 2022-02-02
49. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Kas žinotina tėvams apie vaikų skiepijimą nuo koronaviruso infekcijos
50. 2023-06-30 14:08 Puslapis atnaujintas: Informacija mokytojams

Atnaujinta: 2023-06-30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:

Sveikinimai!