Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023 – 2024 mokslo metais

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė (savaičių skaičius)
Pradžia Pabaiga
5-8 ir I-II gimnazijos 2023-09-01 2024-06-26 37
III gimnazijos 2023-09-01 2024-06-18 36
IV gimnazijos 2023-09-01 2024-06-04 34

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024- 02-23
Pavasario (Velykų) atostogos  2024-04-02 2024-04-05
Vasaros (5-8 ir I - II Klasės) 2024-06-27 2024-08-31
Vasaros (III klasės) 2024-06-19 2024-08-31

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais (Mokytojų tarybos 2012-06-27 posėdžio protokolinis nutarimas Nr.V2-6.

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
I 2023-09-01 2024-01-31
II 2024-02-01 2024-06-26

Pamokų laikas:

Pamoka Pamokų laikas
1 08:00 - 08:45
2 08:50 - 09:30
3 09:35 - 10:20
4 10:25 - 11:10
5 11:15 - 12:00
6 12:05 - 12:50
7 12:55 - 13:40
8 13:45 - 14:30
9 14:35 - 15:20
Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:

Sveikinimai!