Dokumentai
Kvalifikacijos kėlimas Atnaujinta Dydis
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2023-10-30 11:59:17 386.06 KB
1 priedas. Individualaus tobulėjimo planas 2021-11-26 14:54:48 29.5 KB
2 priedas. Mokytojo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė 2023-10-30 12:03:10 17.74 KB
3 priedas. Pagalbos mokinio specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelė 2021-11-26 14:55:10 16.81 KB