Dokumentai
Švietimo pagalbą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimas
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

J.Misiūrienė

2021-11-26 14:22:33 382.16 KB
Mokinių pavėžėjimas
Centralizuoto autobuso maršruto tvarkaraštis 2024-06-12 12:37:34 607.17 KB
Mokyklinio autobuso tvarkaraštis 2024-06-12 12:37:34 221.51 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašas 2024-06-12 12:37:34 218.86 KB
Tvarkos
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos naudojimosi biblioteka ir informacijos centru taisyklės 2021-11-29 15:21:43 152.29 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis tvarkos aprašas

R.Gudanavičienė

2021-11-29 15:22:00 208.08 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

J.Misiūrienė

2022-01-28 10:33:19 193.75 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos psichologinės pagalbos mokiniui tvarkos aprašas 2023-09-19 09:59:15 198 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos prevencinių priemonių taikymo aprašas

A.Kauzonienė

2024-01-26 11:49:55 433.4 KB