Netektys

 

Šį aktyvų ir ryškų žmogų – sportininką - Trakų kraštui atsiuntė Kupiškio rajonas, ten 1938 metais sausio 6 dieną gimė, mokėsi Panevėžio pedagoginėje mokykloje, keletą metų dirbo mokytoju, vėliau,  nuo 1958 iki 1961 –ųjų metų, tarnavo sovietų kariuomenėje, nuo 1962- ųjų metų jau gyveno ir dirbo Trakuose. Veikla buvo įvairi: yra dirbęs Trakų rajono Vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi, nuo 1983 - čiųjų metų - Trakų 2-ojoje vidurinėje mokykloje mokytoju (dabar gimnazijoje).

Rimantas daug metų aktyviai dalyvavo sporto gyvenime, žaidė rajono krepšinio rinktinėje, yra ritinio LTSR sporto meistras, buvo Trakų rajono sporto Tarybos narys, apie 20 metų vadovavo rajono kūno kultūros mokytojų metodinei grupei, buvo Trakų rajono veteranų krepšinio klubo ,,Galvė“ prezidentas, yra kelis kartus apdovanotas švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės raštais, 2 kartus - 1997 ir 2004 metais - Kūno kultūros ir sporto departamento (prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ) medaliais ,,Už nuopelnus Lietuvos sportui“. Turėjo pomėgį groti armonika, dainuoti ir lietuvių liaudies dainas, ir stilizuotas, ir pramogines. Mėgo būti su jaunimu, jauniesiems mokytojams organizuodavo krikštynas, pats pagamindavo diplomus, juos įteikdavo, turėjo kaligrafišką rašyseną.

Rimantas Trakuose buvo ir yra tas žmogus, tas sportininkas ir tas visuomenininkas, kuris žymi ryškų sportinio gyvenimo rajone ir mokykloje etapą, krepšinio eros pradžią. Mokėjo uždegti, vesti paskui save kitus, jaunesnius, ieškančius savojo sporto, savojo pašaukimo. Yra išugdęs kelias grupes mokinių, kuri sportavo rytais, iki pamokų, ant ežero kranto, jo sumanymas organizuoti Sporto šventes visai mokyklai buvo įgyvendinamas keletą metų, turėjo sėkmės istorijų, palaikė sportinį gyvastingumą. Viliamės, kad šią veiklą tęs jo buvę mokiniai, buvę sportininkai, o ir tęsia Liudvika, Neringa, Darius.

Prisimename labai ryškiai, o dabar stabtelname ir palydime į paskutinę kelionę...

Autorius:
Gimnazijos administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas