Pranešimai
Lapkričio 23 d. vyko Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos tarybos posėdis. Susipažinkite su p...
Dėl ugdymo proceso organizavimo spalio 4 dieną.
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos administracija, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialis...
Mokslo metų pradžios šventė gimnazijoje
Reginą Poškienę prisimenant...
Gimnazijos moksleiviai, vieni pirmųjų Lietuvoje, išbandė Pilietiškumo ir gynybos įgūd...
Birželio 14 d., 17.30 val.,+ vyks būsimų penktų klasių mokinių tėvų susirinkimas.
Ugdymo organizavimas birželio mėn.
Sugedus mokykliniam autobusui, mokinių pavėžėjimas laikinai nebus vykdomas. Atsiprašome už...