Ugdymo organizavimas birželio mėn.

  • Paskelbė : Regina Bartusevičienė
  • Paskelbta: 2022-05-06
  • Kategorija: Pranešimai

Gerbiama gimnazijos bendruomene,

Birželio 1-15 d. gimnazijoje bus organizuojama valstybinių  brandos egzaminų sesija, todėl, atsižvelgdami į ugdymo plano nuostatas, įvertinę mokomųjų programų mokymosi praradimus dėl ligos atvejų, pasitarę su gimnazijos taryba ir mokytojų taryba, primename ir informuojame apie ugdymo proceso organizavimą birželio mėnesį:

  1. 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi birželio 23 dieną, III – birželio 16 dieną;
  2. Birželio 1–10 dienomis ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu, derinant sinchroninį ir asinchroninį būdus, konkretų sinchroninių pamokų tvarkaraštį mokiniams pateiks dalykų mokytojai ir/ar klasių vadovai;
  3. Nuo birželio 13 d. iki ugdymo proceso pabaigos pamokos vyks tiesioginiu būdu pagal esamą pamokų tvarkaraštį;
  4. Birželio 15 d. skelbiama klasės vadovo diena;
  5. Kitomis dienomis galimos klasių edukacinės išvykos pagal galiojančias tvarkas;
  6. Mokiniams metiniai įvertinimas bus išvedami:  5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniams iki birželio 20 d.,   III gimnazijos klasių mokiniams – iki birželio 13 d.;
  7. Klasių vadovai iki ugdymo proceso pabaigos mokiniams ir jų tėvams  pateiks informaciją apie paskirtus papildomus darbus,  kėlimą į aukštesnę klasę, nutarimą kartoti kursą.
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos