Tolerancijos diena Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje

  • Paskelbta: 2023-11-26
  • Kategorija: Renginiai

Tolerancijos diena mokyklose dažnai yra ypatingas ir svarbus renginys, kuris skatina supratimą, pagarbą, skirtingų nuostatų bei žmonių įvairovės priėmimą. Ši diena suteikia puikią galimybę mokiniams išreikšti savo mintis, kūrybiškumą ir supratimą apie tolerancijos svarbą mūsų kasdieniame gyvenime.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija nuo lapkričio 13 iki 17 d. minėjo Tolerancijos savaitę prisijungdama prie lapkričio 16 d. pasaulyje minimos Tolerancijos dienos, kurios tema buvo ,,Žibintai". Tai buvo labai simboliška, nes žibintai gali simbolizuoti šviesą, supratingumą ir gebėjimą sukaupti dėmesį. Mokiniai buvo kviečiami išreikšti savo supratimą apie toleranciją per meną, diskusijas ir kūrybines užduotis.

Mokiniai etikos ir pilietiškumo pagrindų pamokų metu piešė žibintus, kuriuose atsispindėjo jų individuali interpretacija apie toleranciją. Tai buvo puiki galimybė ne tik parodyti savo meninius gebėjimus, bet ir išreikšti nuomonę ir svarbių vertybių supratimą. Be to, vyko diskusijos, kurios padėjo mokiniams išreikšti savo mintis ir išgirsti kitų nuomones apie toleranciją bei jos svarbą visuomenėje. Tai buvo galimybė įgyti platesnį požiūrį į šią temą, suprasti, kaip svarbu gerbti skirtingas nuostatas ir įvairovę.

Lavinamoji klasė atliko kūrybinę užduotį, mokiniai galėjo pasitelkti įvairias menines išraiškos formas.  Tai skatino mokinius naudoti savo kūrybiškumą ir talentus, raiškos būdus. Mokiniai  pademonstarvo, kaip jie supranta toleranciją ir kaip ji gali būti perteikta meno kūriniais.

Tolerancijos dienos minėjimas mokykloje ne tik skatina meninę kūrybą, bet ir ugdo supratimą bei pagarbą kitų žmonių įvairovei. Tai svarbus žingsnis siekiant supratimo ir harmonijos mokyklos bei visuomenės viduje. Įgyvendinant tokius renginius, mokykla tampa ne tik vieta, kur skatinamas akademinis tobulėjimas, bet ir kur ugdomi pagarbos, supratimo ir bendravimo įgūdžiai.

Autorius:
Etikos mokytojai

Nuotraukos:
Etikos mokytoja S. Urbanavičiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas