Veiklos kokybės įsivertinimas

Teminio veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2024 m.

Rita Sadovskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – grupės vadovė

Sigita Zalitienė, biologijos mokytoja ekspertė

Emilija Lavrinovič, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Irina Knelsienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Dovilė Žigienė. matematikos vyresnioji mokytoja

Daiva Kerdokaitė-Kazlauskė, istorijos mokytoja metodininkė

Ingrida Matijošaitytė, geografijos vyresnioji mokytoja

2024 m. teminis įsivertinimas

Sritis Tema Rodiklis Raktiniai žodžiai
1.Rezultatai 1.2. Pasiekimai ir pažanga 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga Stebėsenos sistemingumas

Įsivertinimas vykdomas pagal “Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodiką”, patvirtintą 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.

 Susitarta, kad platusis įsivertinimas bus atliekamas prieš gimnazijos strateginio plano rengimą, t.y. kas trys metai. 

 

Strateginio, ugdymo ir veiklos planų priežiūros vykdymo darbo grupė 2024 m.

Rita Sadovskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - grupės vadovė

Sigita Misevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė

Dalia Valikonienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė

Rita Aziulevičienė, technologijų mokytoja metodininkė

Danguolė Kuzborskienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Vidmantė Kalvaitienė, geografijos mokytoja metodininkė

Irma Karvelytė – Stankevič, tikybos vyresnioji mokytoja

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros apklausos Atnaujinta Dydis
Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018 340.23 KB
Mokinių apklausa NMVA 2018 343.52 KB
Mokinių apklausa NŠA 2019 336.66 KB
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 333.23 KB
Mk14 Mokinių apklausa NŠA 2020 377.61 KB
T07 Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 2021-12-20 13:54:16 373.28 KB
M15 Mokytojų apklausa NŠA 2020 2021-12-20 13:55:47 367.43 KB

Veiklos kokybės įsivertinimas Atnaujinta Dydis
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Mokytojai 2024-02-29 09:04:22
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Mokiniai 2024-02-29 09:04:07
2022 m. - Platusis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - Tėvai 2024-02-29 09:03:55
2022 m. - Tėvų apklausa 2024-02-29 09:02:10 101.8 KB
2022 m. - Mokinių apklausa 2024-02-29 09:01:56 107.23 KB
2023 m. - Tėvų apklausa 2024-02-29 09:00:32 95.02 KB
2023 m. - Mokinių apklausa 2024-02-29 09:00:15 106.8 KB

 

 

 

Atnaujinta: 2024-02-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.