Informacija mokytojams

ATMINTINĖ MOKYTOJAMS

 

 • Ką daryti, jeigu man nustatytas Covid-19?
 1. Informuoti gimnazijos direktorę.
 2. Vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) nurodymus.

 

 • Ką daryti, jeigu susirgo mano auklėtinis?
 1. Turėkite   klasės mokinių sąrašą ir jų kontaktus. Su Jumis susisieks Visuomenės sveikatos biuro specialistė.

SVARBU! Nepamirškite atnaujinti duomenų.

 1. Informuoti klasėje dėstančius mokytojus.

Pranešimo teksto pavyzdys:

 

Gerb. mokytojai,

Mano  klasėje Covid-19 serga..............................     .                                                                                

                      Prašome Jūsų nuo .... iki ........ nežymėti mokiniui/ mokinei  ,,n“  (reikalingą pabraukti), TAMO dienyne fiksuoti namų darbų užduotį, susisiekti su mokiniu, mokine. 

                                                                                       Pagarbiai klasės vadovas _________________

 

 • Ką daryti, jeigu mano auklėtiniui paskirta saviizoliacija??
 1. Informuoti klasėje dirbančius mokytojus apie saviizoliacijos terminą.

Pranešimo tekstas:

Gerb. mokytojai,

Mano klasėje saviizoliacijoje   nuo __________iki_____________       yra ______________________________________.                                                                            

                      Prašome Jūsų nežymėti mokiniui/ mokinei  ,,n“  (reikalingą pabraukti), TAMO dienyne fiksuoti namų darbų užduotį, susisiekti su mokiniu, mokine. 

                                                                                       Pagarbiai klasės vadovas _________________

 

 • Ką daryti, jeigu mano auklėtinis nori profilaktiškai testuotis dėl Covid-19 mokykloje?
 1. Kreiptis į gimnazijoje už testavimą atsakingą mokytojo padėjėją Sonatą Urbanavičiūtę , kuri suteiks visą informaciją.
 2. Tėvams pateikus rašytinį sutikimą, Jūsų auklėtinis bus periodiškai testuojamas gimnazijoje.

 

 • Ką daryti, jeigu mano mokiniui paskirta saviizoliacija?
 1. Pasitikrinkite klasės vadovo informaciją, iki kada mokiniui paskirta saviizoliacija.
 2. Skirkite mokiniui užduotis  TAMO dienyne, susisiekite su mokiniu dėl užduočių atlikimo ir atsiskaitymo arba organizuokite hibridines pamokas.
 3. Saviizoliacijos laikotarpiu „n“ nežymime.
 4. Jeigu mokinio saviizoliacijos laikotarpiu klasėje buvo numatytas kontrolinis darbas ar kitas atsiskaitymas, organizuokite atsiskaitymą saviizoliacijai pasibaigus.

 

 • Ką daryti, jeigu saviizoliacija paskirta visai klasei?
 1. Organizuoti nuotolinį ugdymą per Microsoft Teams platformą vadovaujantis gimnazijos nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu.

 

 • Ką daryti, jeigu mokinys atsisako dėvėti apsauginę kaukę?
 1. Mokytojas informuoja klasės vadovą.
 2.  Klasės vadovas raštu informuoja mokinio tėvus.

Pranešimo tekstas:

Gerb. tėveliai,

Jūsų sūnus/ dukra (reikalingą pabraukti) atsisako gimnazijoje dėvėti kaukę. Primename Jums ir įspėjame Jus, kad,  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V- 1552 ,, Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ , 1.1 punktu būtinai laikomasi šio reikalavimo: ,kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną“.

Prašome Jūsų užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi.

                                                                 Pagarbiai  klasės vadovas ______________________

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.