Projektas “INCREA+: INclusive CREAtivity through Educational Artmaking”

 

 

Projektas “INCREA+: INclusive CREAtivity through Educational Artmaking”

Projektas “INCREA+: INclusive CREAtivity through Educational Artmaking” (Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)) įgyvendinamas pagal Erasmus+ KA2 programą Strateginių partnerysčių Bendrojo lavinimo sektoriuje paprogramę, koordinuojamas Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos,  oficialus partneris Lietuvoje  – Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

Projekto tikslas:

Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės

puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio

įgyvendinimu.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija dalyvauja projekte kaip asocijuotas partneris.                                                     

Asocijuoto partnerio veiklos projekte yra:

• Keitimasis patirtimi ir gerąja praktika projekto metu (dalyvavimas anketavimo procese, seminaruose, rezultatų pristatymuose ir pan.)

• Susipažinimas su projekto rezultatais (analizės išvadomis, metodine medžiaga, e-mokymo resursais)

• Dalyvavimas mokymuose apie įtraukųjį ugdymą ir menines veiklas

• Dalyvavimas projekto viešinimo renginiuose: paskaitose, seminaruose ir kt.

• Metodinės medžiagos taikymas kartu su mokiniais

• Dalyvavimas skleidžiant informaciją apie projektą

• Dalyvavimas duodant grįžtamąjį ryšį apie projekto rezultatus

• Rezultatų panaudojimas tikslinėms grupėms.

Projektas yra finansuojamas Europos komisijos.

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/03/2021 - 28/02/2023

Projekto tinklapis: https://www.increaplus.eu

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.