Socialinė veikla

Socialinė veikla yra bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, ji įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama su jos tikslais, bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis, tradicijomis.

Socialinė veikla yra integrali bendrojo ugdymo dalis, susieta su Bendrųjų programų keliamais tikslais bei uždaviniais ugdyti mokinių kompetencijas (ypač socialinę, pilietinę).

Socialinė veikla yra privaloma visiems 5-8 ir 1-2 gimnazijos klasių mokiniams.

5-6 klasių koncentre socialinė veikla nukreipta į pilietiškumo ugdymą, t.y. doro, sąžiningo, atsakingo, aktyvaus mokinio pačioje klasėje ir gimnazijos bendruomenėje ugdymą.

7-8 klasių koncentre socialinė veikla nukreipta į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gimnazijos savivaldos ir bendruomenės veikloje gebėjimų ugdymąsi ir tolesnę jų plėtotę.

1-2 gimnazijos klasių koncentre mokinių socialinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą, visuomenės atsakomybės, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų liko:

Sveikinimai!