Tėvų diena

  • Paskelbta: 2022-11-22
  • Kategorija: Renginiai

Tėvų diena

Prabėgus porai mokslo mėnesių, gimnazija –tradiciškai- organizavo Tėvų dieną. Paskelbus registraciją, susitikimų kalendorius užsipildė akimirksniu. Vienam pokalbiui buvo skirta 15 minučių, tad daugeliui mokytojų teko visas keturias valandas intensyviai bendrauti su mokinių tėveliais. Užsiregistruota buvo  293 pokalbiams. Tiek ir įvyko. Tiesa, vieni , kaip ir planuota, per TEAMS  ar tiesiogiai gimnazijoje, kiti-  dėl įvairių priežasčių telefono ryšiu. Tėveliai dėkoja Tėvų dienos organizatoriams už greitą reagavimą į žinutes, greitus iškilusių problemų sprendimus. Tai parodo, kad ir tėveliai, ir mokytojai buvo labai geranoriškai nusiteikę ir koncentravosi ties pagrindiniu tikslu- kaip, kokiais būdais (pa)siekti geriausių rezultatų ugdyme(si).Tėvų dienos refleksijos akivaizdžiai patvirtina, kad tokios bendradarbiavimo formos pasiteisina. Truputis statistikos: aptarta vaiko mokymosi situacija – 31 pokalbis, vaiko mokymosi sėkmės ir ateities planai- 22 pokaliai, bendra tėvų ir mokytojų pagalba vaikui-16 pokalbių , vaiko mokymosi sėkmės ir ateities planai-22 pokalbiai, dėstomo dalyko specifika ir mokymasis- 12- pokalbių, padėka už vaiko gerą emocinę būseną ir mokymąsi- 17 pokalbių, padėka mokytojui už darbą, profesionalumą ir pan.-16. pokalbių. Tėvai, kurių vaikai atvyko į mūsų gimnaziją šiais metais, pabrėžė, kad labai džiaugiasi gimnazija, o ypač dėkingi mokytojams už  rūpestingą ir kompetentingą mokymą, nuoširdų bendravimą su jų vaikais. Tėvai dėkojo už pagalbą išsiaiškinant mokinių ugdymosi sunkumų priežastis, nustatant vaiko specialiuosius ugdymo poreikius; už organizacinę pagalbą tėvams ir vaikui apsilankant PPT; už mokytojo ir švietimo specialistų pagalbą SUP mokiniui gimnazijoje. Tėvai norėtų, kad gimnazijoje būtų daugiau mokytojų padėjėjų, kad mokytojai aktyviau skatintų mokinius lankyti konsultacijas, dar dažniau rašytų komentarų.

Apžvelgus atsiliepimus galime teigti, kad tėvai teigiamai vertina gimnazijos iniciatyvas, pagalbą mokiniui ir tikisi ateityje  organizuojamų tėvų dienų.

Neringa Gliebienė

Autorius:
Neringa Gliebienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas