Tolerancijos savaitė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje

  • Paskelbta: 2022-11-23
  • Kategorija: Renginiai

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje lapkričio 14 – 22 dienomis buvo minima tolerancijos savaitė.

Visą savaitę dorinio ugdymo ir istorijos bei pilietiškumo pagrindų pamokų metu mokytojai su mokiniais aptarė tolerancijos sąvokas, jos apraiškas praeityje ir šiomis dienomis. Pamokose mokiniai diskutavo apie tolerancijos būtinybę, kiekvieno žmogaus siekį bei galimybes būti savimi.

Lapkričio 16 d., minint tolerancijos dieną, ilgosios pertraukos metu, iš anksto tarpusavyje bendradarbiavę dorinio ugdymo mokytojai Sonata Urbanavičiūtė, Bronė Aliukonienė, Irma Karvelytė – Stankevič, Darius Dumčius, socialinė pedagogė Jolanta Misiūrienė  su gimnazijos mokinių taryba, II aukšto fojė iškilmingai atidarė tolerancijos namą. Šį kūrinį padengė iš anksto gimnazistų sukurtos langinės. Atvėrus langines galima matyti įvairiausių  toleranciją reprezentuojančių vaizdų: skirtingų rasių, tikėjimų, lyčių, tapatybių, asmenų tarpusavio palaikymą, empatišką kito asmens klausymąsi ir tarpusavio supratimą.

Perkirpusi namo atidarymo juostelę,  tolerancijos šventės proga gimnazistus pasveikino direktorė Jplanta Martyncevienė. Tolerancijos namo atidarymo šventėje mokytojas Darius Dumčius kalbėjo apie tai, kad tolerancija susijusi su asmenų tarpusavio meile, o meilė ir yra meilė. Ji nepaiso lyties, tautybės, rasės, tikėjimo ar orientacijos. Mokytoją papildžiusi gimnazijos direktorė ragino mokinius didinti savo tolerancijos ribas, siekti priimti kitaip mąstantį, besielgiantį, atrodantį žmogų.

Apie toleranciją buvo galima prisiminti ir kitose gimnazijos erdvėse. Bibliotekoje Rima  Gudanavičienė ir Laimutė Adomavičienė surengė knygų, skirtų tolerancijos temai, pristatymą, ketvirto aukšto sieną papuošė piešiniai tolerancijos tema, antrame aukšte galima išvysti fotografijos parodą, parengtą  fotografijos neformalaus švietimo vadovo Leonido Žiriakovo.

Lavinamųjų klasių mokytoja Silvija Masiukienė su ugdytiniais kartu kepė draugystės ir tolerancijos pyragus. Jiems talkino technologijų mokytoja Rita  Aziulevičienė.

I a, I c ir II c gimnazijos  klasių mokiniai dalyvavo karaimų tradicijas ir papročius puoselėjančios Kotrynos Rajackaitės paskaitoje apie toleranciją, pagarbą, lyderystę ir lygiateisiškumą. Mokiniai atliko ir judriuosius pratimus, skirtus geriau suprasti ir pažinti vienas kitą. Dėkojame E. S., III c klasės gimnazistui už  visų tolerancijos savaitei skirtų renginių ir įspūdžių fikasavimą.

Autorius:
Sonata Urbanavičiūtė ir Darius Dumčius, dorinio ugdymo (etikos) mokytojai

Nuotraukos:
Edgaras Sadovskij, III C klasės mokinys

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas