Metraštis

  • Paskelbta: 2023-10-31
  • Kategorija: Renginiai

2022/ 2023 mokslo metai

 

Ši graži rudens popietė kiekvienais metais suburia mus visus paminėti Vytauto Didžiojo vardą. Ši tradicija tęsiasi jau ne vienerius metus. Vytauto Didžiojo vardas buvo suteiktas Trakų 2-jai vidurinei mokyklai prieš tiek metų neatsitiktinai, bet ir dėl to, kad šį vardą galėtume garsinti dar kelis šimtmečius. Tarsi Vytauto Didžiojo galybė bei didybė būtų pakilusi ir nusileidusi iš Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ ir apsigyvenusi kiekvieno iš mūsų širdyse. „Tegul meilė Lietuvos/ Dega mūsų širdyse“. Taip Vincas Kudirka ragino mylėti mūsų motiną žemelę, taip ir mes mylėkime savo gimnaziją ir tegu ji būna neatsiejama mūsų gyvenimo dalis.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (TVDG), puoselėjanti tradicijas, atvira naujovėms, siekianti mokinių mokymosi pažangos ir ugdanti jų dalykines bei asmenines kompetencijas, skatinanti nuolatinį mokytojų tobulėjimą. Gimnazija yra viena iš pirmųjų akredituotų Mąstymo mokyklų Lietuvoje. Tokį sprendimą 2023 metų pavasarį priėmė Ekseterio universitetas (University of Exeter). Mokykloje ugdomi mąstymo įpročiai, pamokų medžiaga dėstoma pasitelkus mąstymo įrankius – mąstymo žemėlapius, De Bono kepures, mąstymo raktus. Vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, akredituota vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija yra vieta, kurioje gera būti, nes čia nuomonių įvairovė yra  skirta tiesos paieškoms, čia skatinama iniciatyva, bendradarbiavimas, auginama branda.

Šie metai gimnazijai buvo turiningi, kupini netikėtumų, įsimintini. Taigi pažvelkime, kuo svarbūs Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijai buvo 2022 – 2023 metai.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais gimnazijos bendruomenė puoselėja gražias tradicijas organizuodama renginius, įvairias šventes. Pagrindinės gimnazijos šventės: Rugsėjo pirmosios šventė, Gimnazistų krikštynos, Mokytojų dienos šventė, Vytauto Didžiojo vardo minėjimo šventė, Kalėdinis karnavalas, Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Vasario 16 – sios – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Kovo 11 – sios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena - Lietuvos valstybinės šventės, Šimtadienis, Paskutinis skambutis, Atestatų įteikimo šventė.

Mokytojai organizuoja daugybę renginių, konkursų, dalyvauja projektuose, veda seminarus ne tik TVDG bendruomenei, bet ir kitose mokyklose. Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Augame“ pranešimą kartu su Trakų gimnazijos mokytoja Daiva Bernatavičiene skaitė anglų kalbos mokytoja ekspertė Dalia Valikonienė. Julija Galina Lavrinovič pravedė atvirą pamoką Rūdiškių gimnazijoje bei skaitė pranešimą „Mąstymo mokyklos įrankių taikymas matematikos pamokose“. Pranešimo metu buvo pasidalinta praktine patirtimi, kaip Mąstymo mokyklos įrankius galima įvairiais būdais panaudoti matematikos pamokose. Dovilė Žigienė Trakų rajone skaitė pranešimus: ,,Kuriame gerą mokyklą: mokymosi sėkmė kiekvienam vaikui“, ,,Matematikos pamoka ir sėkmė joje"-kaip per trumpą laiką pasiruošti matematikos egzaminui?. Istorijos mokytoja Daiva Kerdokaitė – Kazlauskė bei informacinių technologijų mokytoja Marija Suščinskienė sukūrė projektą ir gavo Trakų rajono savivaldybės finansavimą „Trakų rajono ir Trakų mokyklų istorijos XXa. I pusėje“. Kristina Urbienė, istorijos mokytoja, organizavo ir pravedė regioninį 5-8 klasių moksleivių konkursą „Lietuvai ir apie Lietuvą“, skirtą Kovo 11-ajai. Galime pasidžiaugti, kad respublikinėje spaudoje - Vorutoje- išspausdintas straipsnis  – „Gyvenimas prie demarkacinės linijos dabartiniame Trakų rajone“ (istorijos mokytoja Daiva Kerdokaitė – Kazlauskė). Džiugu, kad mokiniai yra skatinami dalyvauti įvairiuose projektuose. Moksleivė Laura Kaliukevičiūtė (IVa klasė, mokytoja Kristina Urbienė) pateikė savo viziją, kaip ji spręstų svarbią visuomeninę problemą ir buvo išrinkta dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos organizuojamame projekte „Moksleiviai – į vyriausybę“. Mokinė grįžo iš jo kupina įspūdžių ir dar labiau sustiprinusi norą domėtis ir studijuoti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Mūsų IIb klasės gimnazistai, lydimi klasės vadovės Dalios Valikonienės, dalyvavo ekologiniame Erasmus + projekte „Mano vanduo, tavo energija, tavo šiukšlės“. Šiuo projektu buvo siekiama supažindinti jaunimą su gresiančiomis pasekmėmis, jei nespręsime šiukšlinimo problemos, eikvosime vandenį, energiją, neskirsime pakankamai dėmesio tvariam vystymuisi. Gimnazistai sukūrė gražų savo krašto pristatymą ir parengė puikius vaizdo reportažus apie šiukšlinimo problemą bei pateikė šios problemos sprendimo būdus. Technologijų mokytojai inicijavo ilgalaikį STEAM projektą ,,Tvarumo idėjų kelionė“. Mokinių kūrybiniai darbai buvo eksponuojami parodose ,,Antrasis daikto gyvenimas“, ,,Baltai", o diskusijoje ,,Tvarumas - mada ar gyvenimo būdas“ mokiniai kalbėjosi apie socialiai atsakingą vartojimą (istorijos mokytojas Darius Dumčius). Nuo projektų neatsilieka ir intelektualinis komandinis žaidimas – protmūšis, kurio metu dalyviai varžosi, kas greičiau atsakys į vedėjo pateikiamus klausimus. Protmūšyje užduodami klausimai reikalauja ne tik turimų žinių, bet ir loginio mąstymo. Dvi dvyliktokų komandos  (1 komanda: Oskaras Kavarskas, Auksė Baškevičiūtė, Rugilė Mandeikaitė, Eligijus Alenčikas, Andrėja Apolskytė, Jonas Petrokas ir Augustė Giedrytė)  ir 2 komanda: (Žygimantas Jacevičius, Laura Kaliukevičiūtė, Gintautė Čirbaitė, Edvin Nedvecki ir Dominykas Grinkevičius) dalyvavo Trakų nacionalinio parko organizuotame protmūšyje „Trakų išminčiai“, skirtame Trakų jubiliejui. Antroji komanda laimėjo šį protmūšį. Nuo dvyliktokų neatsiliko ir dešimtokų komanda (Gabija Masiukaitė, Vytis Kazlauskas, Arnas Kareiva, Lukas Kosovskij, Smiltė Greimaitė, Austėja Jurevičiūtė), kuri dalyvavo regioniniame draugiškame protmūšyje Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje, skirtame Lietuvos kariuomenės dienai (mokytoja Kristina Urbienė).

Gimnazijoje veikia debatų klubas, kuriam vadovauja istorijos mokytojas Darius Dumčius. Kaip teigia Tarptautinių žodžių žodynas: „žodis debatai [pranc. débats] – problemų svarstymas, pasikeitimas nuomonėmis susirinkime, posėdyje.“ Gimnazijos Debatų klubo mokiniai (Augustė Giedrytė, Augustas Jonušas, Žygimantas Jacevičius) dalyvavo Lietuvos laisvosios rinkos instituto ir Lietuvos banko organizuotame debatų čempionate. Varžėsi net keturios stiprios debatuotojų komandos iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Jonavos Senamiesčio gimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos. Renginyje moksleiviai gvildeno dvi temas: „Ar viską galime nusipirkti turėdami pakankamai pinigų?“ ir „Ar žmogui yra būtini pinigai?“. Turnyro čempionais po įnirtingos kovos tapo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai.

Devyni gimnazijos moksleiviai kartu su Dariumi Dumčiumi dalyvavo Erasmus + mainų programoje Lenkijoje, Lanckoronoje kartu su Hufca Pracy w Niepołomicach mokyklos organizacijos mokiniais. Mokiniai tobulino tarpkultūrines, socialines, pilietines, komunikacijos, kūrybiškumo kompetencijas, dalyvaudami edukacijose apie demokratiją ir pilietinį dalyvavimą ES, socialinių tinklų naudą ir grėsmę, bendravimą virtualioje erdvėje, internetines patyčias.

Gimnazijoje sėkmingai dirba ir socialinės pedagogės — Jolanta Misiūrienė bei Agnė Kauzonienė. Jos kiekvienais kviečia į įvairius renginius. 2022 m. buvo organizuota Tolerancijos diena. Prieš 2022 m. lapkričio mėn. 16 d. klasių valandėlių metu dorinio ugdymo mokytojai kartu su įvairių klasių mokiniias kalbėjo tolerancijos temomis, kartu kūrė klasės Tolerancijos namą. Vėliau visų klasių darbai virto bendru gimnazijos Tolerancijos namu ir buvo eksponuojamas II – ojo aukšto fojė. 2023 m. rugpjūčio mėn. 21 – 25 d. buvo organizuota stovykla mokiniams. Šių metų stovyklos „Vytautukai – Marijampolė 2023“ tema skirta tyrinėti baltiškąjį Sūduvos krašto ir Marijampolės kultūrinį, istorinį ir gamtinį paveldą, atrasti Sūduvos bei Marijampolės istorijos atspindžius Vilniuje. Socialinės pedagogės ne tik organizuoja renginius, bet ir padeda vaikams, mokytojams bei tėvams spręsti problemas.

Bibliotekos ir informacijos centro darbuotojos 2022 – 2023 mokso metais organizavo „Metų knygų rinkimus“, tarptautinį mokyklų bibliotekų mėnesį, Šiaurės šalių literatūros skaitymus, „Bibliotekų knygų Kalėdas“, tradicinį konkursą „Be knygos – nė dienos“ (skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai), konkursą 6c ir 7d klasių moksleiviams „Rekomenduok mėgstamiausią knygą“. Darbuotojos kartu su mokytojais parengė knygų, piešinių parodas.

Mokytojai ir jų ugdytiniai dalyvauja rajono oliimpiadose, konkursuose:

                          1. Anglų kalbos: Augustė Giedrytė (IIIc) užėmė pirmąją vietą (mokytoja Dalia Valikonienė), Aida Kontorovičiūtė (IIc)- pirmąją vietą, Smiltė Greimaitė (IIc)- natrąją vietą (mokytoja Irina Knelsienė).

                           2. Geografijos: Viktorija Dzengo (IIc) užėmė pirmąją vietą (mokytoja Vidmantė Kalavaitienė).  

                           3. Dailės: Žygimantas Jacevičius (IVa) užėmė pirmąją vietą, Goda Šeštavičiūtė (IVb) - trečiąją vietą (mokytoja Asta Naruševičienė).

                       4. Istorijos: Augustė Giedrytė (IIIc) užėmė pirmąją vietą, Auksė Baškevičiūtė (IVb)- antrąją vietą , Gintautė Čirbaitė (IVb) - trečiąją vietą (mokytoja Kristina Urbienė).

                           5. Epistolinio laiško: Emilija Čižauskaitė (7c) darbas atrinktas į šalies etapą (mokytoja Sigita Misevičienė).

                     6. Matematikos: Goda Šeštavickaitė (IVb), Vytis Kazlauskas (IIb) užėmė pirmąsias vietas, (mokytoja Dovilė Žigienė), Evelina Širinskytė (IIIa), Armandas Grinkevičius (IIb)- pirmąsias vietas (mokytoja Danuta Debesienė).

                          7. Meninio skaitymo: Olivija Mikočiūnaitė (5b) užėmė pirmąją vietą (mokytoja Deimantė Grilevičiūtė -Klincevičienė, Norbertas Švabauskas (8b) - trečiąją vietą (mokytoja Lina Garčinskienė), Beatričė Šurpikaitė (IVa)- trečiąją vietą (mokytoja Sandra Valentienė).

                           8. Biologijos: Raminta Navickaitė (IVb), Jonas Petrokas (IVb)  užėmė pirmąsias vietas, Auksė Baškevičiūtė (IVb) - antrąją vietą (mokytoja Loreta Krinickienė), Augustė Giedrytė (IIIc), Vytis Kazlauskas (IIb0- pirmąsias vietas (mokytoja Sigita Zalitienė). 

                         9. Lietuvių kalbos ir literatūros: Rimgailė Štreimikytė (IIc) užėmė pirmąją vietą, Ūla Skersytė (IIc)- trečijąją vietą (mokytoja Deimantė Grilevičiūtė - Klincevičienė,  Žygimantas Jacevičius (IVb) - pirmąją vietą  (mokytoja Sandra Valentienė). 

                             10. STEAM (gamtos mokslų - biologijos): Martynas Kručkas (8a) užėmė pirmąją vietą (mokytoja Loreta Krinickienė, Saulė Malinauskaitė (7a) - pirmąją vietą (mokytojas Andrius Storta), Benediktas Rauktys (8c) - pirmąją vietą (mokytoja Elena Šišenina).

                           11. Chemijos: Armandas Grinkevičius (Ib), Vytis Kazlauskas (IIb), Ūla Skersytė (IIc), Rokas Semenovičius (IVb), - antrąsias vietas, Jonas Petrokas (IVa)- trečiąją vietą (mokytoja Dalia Bartkienė). 

                            12. Fizikos: Armandas Grinkevičius (Ib) užėmė pirmąją vietą (mokytojas Andrius Storta, Vytis Kazlauskas  (IIb)- pirmąją vietą Rugilė Mandeikaitė (IVb) - antrąją vietą (mokytoja Elena Šišenina). 

                                13. Matematikos KENGŪRA:Saulė Malinauskaitė (7a) - antroji vieta rajone (mokytoja Danuta Debesienė).

 

Traptautinėse, šalies, regiono olompiadose, konkursuose:

                                  1. Kompozicija ( Nėja Babaliauskaitė, Augustas  Jonušas, Benas Ustila, Dovilė Jakubonytė, Dovilė Stasiūnaitė, Oskaras Lukšys, Žygimnatas Gvazdaitis (IIIa) užėmė trečiąją vietą regione (mokytoja Sandra Valentienė). 

                               2. Matematikos KINGS: Saulė Malinauskaitė (7a), Martynas Kiserauskas (7a) - pirmojo laipsnio dipomai, Martynas Kiserauskas (7a) - antroji vieta Lietuvoje (mokytoja Danuta Debesienė).

                              3. Virtualioji matematika: Saulė Malinauskaitė (7a) - antroji vieta šalyje, Martynas Kiserauskas (7a) - trečioji vieta šalyje (mokytoja Danuta Debesienė).

                           4. Česlovo Kudabos vardo geografijos: Viktorija Dzengo (IIIc) - dešimta vieta šalyje, Vytis Kazlauskas (IIb), Matas Pavilionooois (7c) - septinta vieta šalyje (mokytoja Vidmantė Kalvaitienė). 

                     Vytautas Didysis - tai ne tik vardas, bet ir tautos dvasios kūrėjas, valstybės stiprintojas ir nepriklausomybės gynėjas. Jo nuopelnai ir išmintis tęsiasi  per kartas, primindami mums apie atkaklumą, vienybę ir aukštus tiklus. Turime prisiminti, bet taip pat ir suvokti, kad mūsų veiksmai dabartyje kloja kelią ateinančims kartoms.
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas