Dokumentai
Gimnazijos klientų aptarnavimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo tvarka

Atsakingas už dokumento rengimą R.Sadovskienė

2021-11-26 14:18:59 392.23 KB
Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:23:31 208.37 KB
Gautų raštų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

 V.Jasiūnas

2021-11-26 14:55:42 297.25 KB
Žalos atlyginimo Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bibliotekai tvarkos aprašas 2021-11-29 08:05:49 141.32 KB
Dublikato prašymo forma 2022-12-17 12:58:32 31 KB