Dokumentai
Ugdymo organizavimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo tvarka

Atsakingas už dokumento rengimą R.Sadovskienė

2021-11-26 14:18:59 392.23 KB
Prisijungimo prie prašymo pildymo sistemoje vedlys 1.33 MB
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo tvarka 2021-11-26 14:09:18 42.12 KB
Nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2021-11-26 14:15:18 791.87 KB
Prisijungimo prie Office 365 instrukcija 2021-11-26 14:38:41 973.94 KB
Jei pamiršote prisijungimo duomenis 2021-11-26 14:39:04 485.56 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-29 15:07:25 791.87 KB
Ilgalaikiai planai
Ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo tvarkos aprašas 368.28 KB
1 PRIEDAS. Ilgalaikio plano struktūra 2021-12-21 09:59:39 345.12 KB
2 PRIEDAS. Lietuvių kalba 380.2 KB
3 PRIEDAS. Užsienio kalbos 391.82 KB
4 PRIEDAS. Matematika 387.61 KB
5 PRIEDAS. Socialiniai mokslai 412.93 KB
6 PRIEDAS. Gamtos mokslai 391.73 KB
7 PRIEDAS. Informacinės technologijos 388.62 KB
8 PRIEDAS. Žmogaus sauga 387.43 KB
9 PRIEDAS. Individualizuota programa 199.4 KB
10 PRIEDAS. Pasiekimų aprašas 346.74 KB
Vertinimas
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2024-01-05 12:14:05 450.64 KB
Atleidimas nuo pamokų
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų ar jų dalies lankymo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2024-06-20 14:33:36 381.33 KB
Prašymo forma. Nelankyti pamokų. 2021-11-26 14:27:04 172.01 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

A.Kauzonienė

2023-09-28 07:47:30 227.13 KB
1 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-09-28 07:57:43 99.22 KB
2 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo. 2023-09-28 07:58:10 271.45 KB
3 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl pavėlavimo į pamokas pateisinimo. 2023-09-28 07:57:21 99.61 KB
4 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl pavėlavimo į pamokas pateisinimo. 271.63 KB
5 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl fizinio ugdymo pamokų. 2023-09-28 08:18:39 273.32 KB
6 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl fizinio ugdymo pamokų. 2023-09-28 08:18:24 99.51 KB
7 priedas. Tėvų globėjų informavimo elektroninio dienyno žinute pavyzdžiai. 2023-09-28 08:12:56 352.97 KB
8 priedas. Pilnamečio mokinio informavimo elektroninio dienyno žinute pavyzdžiai. 2023-09-28 08:15:04 350.16 KB
Vidurinis ugdymas
Dalyko, kurso ar dalyko modulio keitimo tvarka

V.Jasiūnas

2023-05-05 13:50:08 208.36 KB
Kurso keitimo prašymas 2023-04-20 09:09:27 15.34 KB
Individualaus ugdymo plano šablonas 2023-05-04 14:50:59 27.81 KB
Vidurinio ugdymo programos pristatymas 2023-04-21 09:08:18 54.35 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bandomųjų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2023-04-20 09:09:27 266.84 KB
Neformalusis ugdymas
Neformaliojo švietimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:58:06 371.46 KB
Išvykų, renginių organizavimo dokumentai
Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos mokinių turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) organizavimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-26 14:35:37 369.14 KB
1 priedas. Sutikimas dėl mokinio dalyvavimo turizmo / edukaciniame renginyje 2021-11-26 14:35:55 14.57 KB
Saugos ir sveikatos instrukcijos 2021-11-26 14:36:16 392.99 KB
Tvarkos
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių srautų organizavimo tvarkos aprašas (2022-01-26)

J.Martyncevienė

2022-04-12 14:23:02 207.11 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

 J.Lapuchovienė

2023-10-16 12:43:37 485.57 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendrojo ugdymo mokymo priemonių įsigijimo ir aprūpinimo jomis tvarkos aprašas

J.Martyncevienė

2021-11-29 08:14:06 574.93 KB
Priedas. Metodinės grupės turtinimo plano lentelė 2021-11-29 08:14:40 16.47 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos Mokinių asmeninės pažangos planavimo, analizavimo ir reflektavimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2024-02-12 15:21:12 500.2 KB