Dokumentai
Pareiginiai aprašai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 293.28 KB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 245.18 KB
Lavinamosios klasės mokytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 213.53 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 214.76 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 211.98 KB
Logopedo pareigybė aprašymas 2021-11-30 08:09:34 210.99 KB
Informacinių technologijų specialisto pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.63 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.68 KB
Direktoriaus pavaduotojo pareiginiai nuostatai 2021-11-30 08:09:34 227.92 KB
Direktoriaus pavaduotojų vadybinės funkcijos 2021-11-30 08:09:34 244.51 KB
Profesijos patarėjo pareiginiai nuostatai 2021-11-30 08:09:34 136.1 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 207.86 KB
Informacinio centro vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 206.05 KB
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 200.19 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 208.11 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 207.09 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 201.95 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 205.1 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 204.19 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 200.84 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 197.57 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 199.12 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 198.25 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-11-30 08:09:34 197.96 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-02-23 09:12:10 199.28 KB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-02-23 09:12:22 206.21 KB
Profesijos patarėjo pareiginiai nuostatai 2023-02-23 09:13:07 136.1 KB