Dokumentai
Atleidimas nuo pamokų Atnaujinta Dydis
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių atleidimo nuo pamokų ar jų dalies lankymo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2024-06-20 14:33:36 381.33 KB
Prašymo forma. Nelankyti pamokų. 2021-11-26 14:27:04 172.01 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

A.Kauzonienė

2023-09-28 07:47:30 227.13 KB
1 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-09-28 07:57:43 99.22 KB
2 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo. 2023-09-28 07:58:10 271.45 KB
3 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl pavėlavimo į pamokas pateisinimo. 2023-09-28 07:57:21 99.61 KB
4 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl pavėlavimo į pamokas pateisinimo. 271.63 KB
5 priedas. Tėvų, globėjų prašymas dėl fizinio ugdymo pamokų. 2023-09-28 08:18:39 273.32 KB
6 priedas. Pilnamečio mokinio prašymas dėl fizinio ugdymo pamokų. 2023-09-28 08:18:24 99.51 KB
7 priedas. Tėvų globėjų informavimo elektroninio dienyno žinute pavyzdžiai. 2023-09-28 08:12:56 352.97 KB
8 priedas. Pilnamečio mokinio informavimo elektroninio dienyno žinute pavyzdžiai. 2023-09-28 08:15:04 350.16 KB