Dokumentai
Ilgalaikiai planai Atnaujinta Dydis
Ilgalaikių planų, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo tvarkos aprašas 368.28 KB
1 PRIEDAS. Ilgalaikio plano struktūra 2021-12-21 09:59:39 345.12 KB
2 PRIEDAS. Lietuvių kalba 380.2 KB
3 PRIEDAS. Užsienio kalbos 391.82 KB
4 PRIEDAS. Matematika 387.61 KB
5 PRIEDAS. Socialiniai mokslai 412.93 KB
6 PRIEDAS. Gamtos mokslai 391.73 KB
7 PRIEDAS. Informacinės technologijos 388.62 KB
8 PRIEDAS. Žmogaus sauga 387.43 KB
9 PRIEDAS. Individualizuota programa 199.4 KB
10 PRIEDAS. Pasiekimų aprašas 346.74 KB