Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2021-11-30 08:03:40 619.28 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

J.Martyncevienė

2024-04-14 15:42:40 391.05 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenės narių skatinimo tvarkos aprašas

R.Sadovskienė

2021-11-30 08:03:40 241.85 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos psichosocialinės rizikos valdymo darbe tvarkos aprašas 2021-11-30 08:03:40 577.3 KB
Pamokų pavadavimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:03:40 147.13 KB
Prisijungimo prie pavadavimų instrukcija 2021-11-30 08:03:40 650.69 KB
Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:03:40 436.46 KB