Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarkos aprašas 2021-11-29 15:21:17 159.95 KB
Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

V.Jasiūnas

2021-11-30 08:01:32 407.4 KB
Sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-19 09:59:50 270.62 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių elgesio stebėjimo užtikrinant saugumą tvarkos aprašas

R.Bartusevičienė

2021-12-16 12:17:02 373.66 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:02 353.9 KB
1 priedas. Reagavimo į smurto ar patyčių situacijas planas. 2021-11-29 14:58:47 323.73 KB
2 priedas. Įvykio fiksavimo lapas. 2021-11-29 14:59:04 330.26 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

J.Misiūrienė

2023-10-26 09:44:48 218.14 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:18 193.73 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:51 197 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:27 194.29 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas 2023-09-19 10:01:02 201.35 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas 2023-09-19 10:00:38 196.87 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-09-19 10:01:12 221.04 KB
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2022-09-07 10:48:27 372.36 KB